Dienvidkurzemes novads | Biedrība “Liepājas rajona partnerība” no 2021. gada 8. novembra līdz 8. decembrim izsludina atklātu projektu konkursu

Datums: 
8. Novembris, 2021 līdz 8. Decembris, 2021
Vieta: 
Biedrība Liepājas rajona partnerība

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021. gada 8. novembra līdz 8. decembrim.

9.kārtā pieejamais publiskais finansējums: M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums 1 006 895.94 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš:
* Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
* Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

# Paziņojums - https://lrpartneriba.lv/jaunumi/pazinojums-par-projektu-iesniegumu-piene...
# MK noteikumi, dokumenti un projektu vērtēšanas kritēriji - https://lrpartneriba.lv/projektu-iesniedzejiem/elfla-2015-2020/dokumenti/

>>>> Biedrība "Liepājas rajona partnerība" (www.lrpartneriba.lv) <<<<

Kontaktinformācija: 
www.lrpartneriba.lv
Reģions filtram: