Tukumā/ Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - noslēguma diena