Ogre | 16.09.2020 Bērzu sulu, piena un garšvielu pārstrādes uzņēmumu apmeklējumi

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
16. Septembris, 2020

LLKC Ogres birojs aicina pieredzes apmaiņas braucienā Ikšķilē un Ogrē – “Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā” 16.septembrī

Apmeklējamās saimniecības:
SIA Sula
BIO Bērzu sulas produkti no Libertu ģimenes. Vīna ražošana. Saimniekošanas pieredze. Tirdzniecības iespējas. Tūrisma piedāvājumu attīstība. Ražošanas tehnoloģijas. ES fondu projektu pieredze.
SIA Malevss
Piena pārstrāde, konkurētspējīgas produkcijas radīšana un jaunu produktu attīstība. Ražošanas tehnoloģiju pilnveidošana, iekārtu modernizācija, datu apstrādes programmu un saules kolektora izmantošana. ES fondu projektu pieredze. Iespēja piedalīties siera tapšanas procesā tādā kāds tas bija pirms daudziem gadiem.
SIA Manas garšas
Garšvielu ražošanas iespējas. Tiešā tirdzniecība, internetveikals ar garšvielu konstruktoru. Sadarbības iespējas ar Latvijas audzētājiem. BIO garšvielu izstrāde, ražošanas process, sekojot patērētāja uztura paradumu tendencēm.

Līdzmaksājums: 24,-EUR (t.sk. PVN), iekļaujot saimniecību apmeklējumus, autobusu (no Ogres tehnikuma) un ēdināšanu.
Vietu skaits ierobežots.
Dalībniekiem jāapliecina iesaiste lauksaimniecībā.

Informācija un pieteikšanās:
elina.masteiko@llkc.lv, 28331239

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Saimniecību un mežu apmeklējumi tiek nodrošināti Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD011018/P43
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES

Kontaktinformācija: 
Elīna Masteiko elina.masteiko@llkc.lv 28331239
Reģions filtram: