KANDAVĀ - seminārs topošajiem un esošajiem uzņēmējiem

Datums: 
6. Marts, 2020
Reģions: 
Vieta: 
Kandava

6.martā plkst. 10:00 Kandavas kultūras nama mazajā zālē notiks seminārs topošajiem un esošajiem uzņēmējiem.

Darba kārtībā:
1. Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja S.Kokina - par Kandavas novada domes izsludināto grantu konkursu jaunajiem uzņēmējiem;
2. Kandavas Partnerības vadītāja I.Haferberga - par izsludināto LEADER projektu iesniegumu 10. kārtu;
3. Kandavas novada domes uzņēmējdarbības konsultante Iveta Pāža- par uzņēmēju līdzdarbību Kandavas novada svētkos;
4. VID speciālisti- par nodokļiem pašnodarbinātajiem , kā ari jaunreģistrētiem nodokļu maksātājiem, ieņēmumu un izdevumu žurnāla kārtošana;
5. Jūrmalas biznesa inkubatora darbinieki - atbalsta saņemšanas iespējas savu ideju īstenošanai jaunajiem uzņēmējiem.

Kontaktinformācija: 
Kandavas novada Dome
Reģions filtram: