Tukumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 4. mācību diena