Tukumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 3. mācību diena