Tukumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 2. mācību diena