Aizkraukles KB organizēts pieredzaes apmeiņas brauciens skolēniem: Vide un tautsaimniecība - dzīvot draudzīgi dabai!

Datums: 
10. Oktobris, 2018
Vieta: 
A. Upīša Skrīveru vidusskola Skrīveri Skrīveru novads

Vide un tautsaimniecība. Dzīvot draudzīgi dabai! Ūdenstilpnes dzīve un cilvēka loma tajā. Ūdens nozīmīgums. Piesārņojums – tā indikatori. Upes bioloģiskā vērtība.
Par makšķerēšanu, dabu, cilvēka ietekmi un procesiem. Ūdeņu apsaimniekošana – mazo upju kopšana. Aizsargājamie biotopi. Ieteikumi zivju sugu daudzveidības nodrošināšanai, zivju augšanai labvēlīgāku apstākļu nodrošināšanai publiskajās ūdenskrātuvēs.
Praktiskās nodarbības.

Kontaktinformācija: 
Valentīna Beča, 26158775; valentina.beca@llkc.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: