Liepāja | Uzņēmēju projektu konkurss 2018

Datums: 
25. Aprīlis, 2018
Reģions: 
Vieta: 
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde

Liepājas pašvaldība ir izstrādājusi mazo un vidējo komercsabiedrību jeb MVK projektu konkursu, lai uzņēmēju ideju atbalstam varētu lemt par līdzfinansējuma piešķiršanu līdz 50% no projekta kopējām izmaksām.

Konkursam atvēlētais budžets šogad ir 100 000 eiro. Pašvaldības līdzfinansējuma minimālais apmērs vienam projektam ir 2 500 EUR. Maksimālais līdzfinansējuma apmērs – 15 000 EUR.

Šogad projekta pieteikumu var iesniegt līdz 2018. gada 23. maijam.

Aicinām sekot līdzi aktualitātēm pašvaldības mājaslapā - https://www.liepaja.lv/uznemeju-projektu-konkurss-2/lidzfinansejuma-konk...

Jautājumiem un konsultācijām:
Arnis Vītols
Liepājas pašvaldības administrācijas Ekonomikas nodaļas vadītājs
Tālrunis: 63 404 726
E-pasts: arnis.vitols@liepaja.lv

Kontaktinformācija: 
Arnis Vītols (tālrunis: 63404726, e-pasts: arnis.vitols@liepaja.lv)
Reģions filtram: