Seminārs LEADER proejktu iesniedzējiem Sēlijā

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
4. Oktobris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Ābeļu pagasta kultūras nams

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2017.gada otrajam projektu konkursam”

PROGRAMMA.

Norises laiks: 2017.gada 4.oktobris.

Norises vieta: Jēkabpils novads, Brodi, Ābeļu pagasta kultūras nams.

 Plkst. 10 30 – Ierašanās, reģistrācija;

 Plkst. 11 00 – 11  20 –  Lauku partnerības „Sēlija” attīstības stratēģijas mērķi, 2017. Gada otrajā konkursā izsludinātās rīcības un līdzekļu apjoms. Skaidrīte Medvecka, LP Sēlija administratīvā koordinatore.

Plkst. 11 20 – 12 20 -  MK noteikumi Nr.590. Projektu pieteikumu veidlapas un to aizpildīšanas nosacījumi. Judīte Podniece, Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja.

Plkst. 12 20 – 12 40 – Kafijas pauze

Plkst. 12 40 – 13 20 –  Rīcību rezultatīvie rādītāji un vērtēšanas kritēriji. Ieva Jātniece, LP Sēlija izpilddirektore.

Plkst. 13 20 – 14 20 – Diskusija – jautājumi un atbildes par LEADER projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem. .

Tos semināra dalībniekus, kuriem ir vieglāk strādāt ar informāciju papīra formātā,  aicinām paņemt līdzi izdrukātus MK noteikumus Nr.590., kā arī sev interesējošo projekta pieteikuma veidlapu. Visi minētie dokumenti atrodami www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER projektu iesniedzējiem” , kā arī www.lad.gov.lv

Kontaktinformācija: 
Ieva Jātniece, 29548967
Reģions filtram: