Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

Datums: 
20. Februāris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 20. februāra līdz 2017. gada 20. martam.

2. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:
** Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums: 631 244,61 EUR.
** Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 614 225,00 EUR.

Projektu īstenošanas termiņi:
** Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
** Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Papildus informācija pieejama biedrības “Liepājas rajona partnerība” mājaslapā www.lrpartneriba.lv

Kontaktinformācija: 
www.lrpartneriba.lv
Reģions filtram: