Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles informatīvais seminārs darba devējiem

Datums: 
7. Aprīlis, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Viesnīcas „Līva” 5.stāva zālē „Liedags”

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Liepājas filiāle un Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES)
2016.gada 7. aprīlī no plkst.10:00 līdz 13:30 viesnīcas „Līva” zālē „Liedags” (5.stāvā) organizē semināru Liepājas pilsētas un Liepājas puses novadu darba devējiem par Liepājas, Latvijas un Eiropas darba tirgus aktualitātēm un NVA aktualitātēm un pakalpojumiem.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar Liepājas, Latvijas un Eiropas darba tirgus situāciju, NVA un NVA EURES pakalpojumiem darba devējiem un palīdzību darbinieku piesaistei, kā arī iespējām uzņēmējiem saņemt finansiālu atbalstu iesaistoties NVA aktīvās nodarbinātības pasākumos un piesaistot darbiniekus no citām ES/EEZ valstīm.

Papildus NVA ekspertiem seminārā piedalīsies Nacionālā Europass centra pārstāvis, kas iepazīstinās ar Europass CV iespējām un priekšrocībām personāla atlasē, kā arī Liepājas pilsētas domes pārstāvis informēs par uzņēmējdarbības tendencēm Liepājas pilsētā.

Aicinām uzņēmumu pārstāvjus piedalīties organizētajā seminārā un izmantot tā iespējas.

Dalību seminārā lūdzam apstiprināt nosūtot e-pastu NVA Liepājas filiāles nodarbinātības organizatorei sadarbībā ar darba devējiem Lindai Segliņai (Linda.Seglina@nva.gov.lv) līdz 4.aprīlim.

Linda Segliņa,
Nodarbinātības valsts aģentūras
Liepājas filiāles
Nodarbinātības organizatore
Tālrunis: 63427365 mob.28351033
E- pasts: Linda.Seglina@nva.gov.lv

======================
Citi Nodarbinātības valsts aģentūras aktuāli piedāvājumi darba devējiem:
@ Brīvo darba vietu reģistrēšana un darbinieku atlase. Darba devējs var pieteikt brīvās darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs klātienē, telefoniski, e-pastā vai pašreģistrācijas ceļā CV/Vakanču portālā.
@ Skolēnu vasaras nodarbinātība. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs sākas darba devēju pieteikumu pieņemšana dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, kas tiks īstenots no 1.jūnija līdz 31.augustam. Vasaras nodarbinātības pasākumā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
@ Praktiskā apmācība pie darba devēja. Pasākuma „Apmācība pie darba devēja” mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.
@ Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana. Pasākuma mērķis ir veicināt nodarbināto personu reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

www.nva.gov.lv

Kontaktinformācija: 
Linda Segliņa (tālrunis: 63427365; mob.28351033 ; e- pasts: Linda.Seglina@nva.gov.lv)
Reģions filtram: