27., 28., 31.05.2024 | Apmācības ar līdzmaksājumu | Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana GAĻAS PĀRSTRĀDĒ | Attālināti un klātienē LBTU Pārtikas institūtā Jelgavā

Datums: 
27. Maijs, 2024 līdz 31. Maijs, 2024
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepājas birojs
Nozare: 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Liepājas birojs sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU) aicina uz ES apmaksātām apmācībā ar līdzmaksājumu “Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana (specializācija - GAĻAS PĀRSTRĀDE). Grupas nr. LLKC22Lp07-M.

@ Mācību dienas un norise:
• 27.05.2024 plkst.10:00-13:15 ZOOM tiešsaistes vide
• 28.05.2024 plkst.10:00-13:15 ZOOM tiešsaistes vide.
• 31.05.2024 plkst.10:00-17:00 klātienes praktiskās nodarbības LBTU Pārtikas institūtā (Rīgas iela 22A , Jelgava).

Obligāts dalība visās mācību dienās.
Pieslēgšanās informācija Zoom tiešsaistei tiks nosūtīta uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi vismaz vienu dienu pirms mācībām.

@ Lektori:
Egita Sproģe, LBTU Pārtikas institūta lektore.
Ilze Grāmatiņa, LBTU Pārtikas institūta Dr. sc. ing.
Normunds Pužulis, LBTU Pārtikas institūta lektors.
Sandra Muižniece - Brasava, LBTU Pārtikas institūta prof. Dr.sc.ing.

@ Mācību tematika:
• Produktu kvalitāte, tās novērtēšana. Minimālās higiēnas prasības gaļas pārstrādes uzņēmumos.
• Produktu izejvielu kvalitātes raksturojums.
• Gaļas pārstrādes produktu ražošanas procesa aktualitātes un pilnveide.
• Gaļas pārstrādes procesa ietekme uz gatavā produkta uzturvērtību.
• Gaļas pārstrādes process - sous-vide (ilgas termiskās apstrādes gaļas produkti mērcē ražošana), konservu ražošana, maizes desa formā ražošana.
• Gaļas pārstrādes process - pusžāvētās desas masa formā ražošana, pastētes formā ražošana, asins desas masas kukulīšu ražošana.
• Gaļas pārstrādes process - aspika produktu ražošana.
• Gaļas pārstrādes produktu iepakošanai izmantojamo iepakojamo materiālu raksturojums. Produktu tehnoloģisko procesu pilnveidošana, izmantojot iepakošanas tehnoloģijas.

Noslēgumā saņemsiet apliecinājumu par 16h mācību apguvi.

@ Mācības ar dalībnieka līdzmaksājumu*
• 28.31 EUR (ar PVN ) - 90% atbalsta intensitāte mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem;
• 141.57 EUR (ar PVN) - pārējiem 50% atbalsta intensitāte.

@ Dalībnieks:
• Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības / meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi vai saimniecību darbinieki, PVD reģistrēts mājražotājs utt.

@ Pieteikšanās, aizpildot reģistrācijas veidlapu saitē -> PIETEIKUMA ANKETA

• Pieteikšanās ir obligāta!
• Dalībnieku skaits vienā grupā ir ierobežots. Ja būs nepieciešams, tad noteikti izvērtēsim iespēju rīkot noteiktas apmācības atkārtoti vai rīkot jaunas grupas citās tēmās.
• Pēc pieteikuma saņemšanas ar katru mācību dalībnieku individuāli sazināsimies.

@ Sīkāka informācija, tehniskais atbalsts un pieteikšanās: Irina Gintere (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv).

Pateicamies, ka izvēlējāties LLKC par savu partneri jaunu zināšanu apguvē!

Aktuālai informācijai sekojat Facebook mājas lapā - https://www.facebook.com/LLKCLiepaja

#LLKCLiepaja

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos

Kontaktinformācija: 
Irina Gintere (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv)
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc22lp07_m_lauks_prod_raz_procesi_16.pdf507.54 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: