07., 08., 12.03. | Apmācības ar līdzmaksājumu | Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana (specializācija - AUGĻU, OGU, DĀRZEŅU PĀRSTRĀDE) | Attālināti un klātienē (LBTU Pārtikas institūtā Jelgavā)

Datums: 
7. Marts, 2024 līdz 12. Marts, 2024
Vieta: 
LLKC Liepāja
Nozare: 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Liepājas birojs sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU) aicina uz ES apmaksātām apmācībā ar līdzmaksājumu “Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana (specializācija - AUGĻU, OGU, DĀRZEŅU PĀRSTRĀDE). Grupas nr. LLKC22Lp03-M.

@ Mācību dienas un norise:
• 07.03.2024 plkst.10:00-13:30 ZOOM tiešsaistes vide
• 08.03.2024 plkst.10:00-13:30 ZOOM tiešsaistes vide.
• 12.03.2024 plkst.10:00-17:00 klātienes praktiskās nodarbības LBTU Pārtikas institūtā (Rīgas iela 22A , Jelgava).

Obligāts dalība visās mācību dienās.
Pieslēgšanās informācija Zoom tiešsaistei tiks nosūtīta uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi vismaz vienu dienu pirms mācībām.

@ Lektori:
Linda Dūdiņa-Hoiere, LLKC Kuldīgas biroja uzņēmējdarbības konsultante, "Novada garša" Kurzemes reģiona koordinatore.
Liene Ozola, LBTU Pārtikas institūta doc. Dr.sc.ing.
Sandra Muižniece - Brasava, LBTU Pārtikas institūta prof. Dr.sc.ing.
Evita Straumīte, LBTU Pārtikas institūta asoc. prof. Dr.sc.ing.

@ Mācību tematika:
• Produktu izejvielu kvalitātes raksturojums;
• Augļu dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas procesa aktualitātes, pilnveide un attīstīšanas iespējas;
• Augļu dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas procesa attīstīšanas iespējas balstoties uz uzturvērtības aprēķiniem;
• Augļu dārzeņu pārstrādes produktu iepakošanai izmantojamo iepakojamo materiālu raksturojums;
• Iepakošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšana augļu dārzeņu pārstrādes nozarē;
• Produktu tehnoloģisko procesu pilnveidošana, izmantojot iepakošanas tehnoloģijas;
• Dārzeņu, augļu un ogu, to pārstrādes produktu novērtēšana, izmantojot sensorās vērtēšanas metodes (patērētāju metodes);
• Dārzeņu, augļu un ogu pārstrādes produktu kvalitātes novērtēšana – raksturojošās metodes.

Noslēgumā saņemsiet apliecinājumu par 16h mācību apguvi.

@ Līdzmaksājums*
• mazām saimniecībām (10%) 28.31 EUR (ar PVN ) un
• lielām (50%) 141.57 EUR (ar PVN).

* Atbilstoši pasākuma nosacījumiem > mazā saimniecība ir tāda kurai pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un/vai meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem.

@ Dalībnieks
• Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības / meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi vai saimniecību darbinieki, PVD reģistrēts mājražotājs utt.

@ Pieteikšanās, aizpildot reģistrācijas veidlapu saitē -> https://ej.uz/apmacibas_Liepaja
• Pieteikšanās ir obligāta!
• Dalībnieku skaits vienā grupā ir ierobežots. Ja būs nepieciešams, tad noteikti izvērtēsim iespēju rīkot noteiktas apmācības atkārtoti vai rīkot jaunas grupas citās tēmās.
• Pēc pieteikuma saņemšanas ar katru mācību dalībnieku individuāli sazināsimies pāris darba dienu laikā.

Sīkāka informācija, tehniskais atbalsts un pieteikšanās: Irina Gintere (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv).

Pateicamies, ka izvēlējāties LLKC par savu partneri jaunu zināšanu apguvē!

Aktuālai informācijai sekojat Facebook mājas lapā - https://www.facebook.com/LLKCLiepaja

#LLKCLiepaja

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos

Kontaktinformācija: 
Irina Gintere (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv)
Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: