03.05.2023| Aglonas Radošo industriju centrs | Uzņēmēju forums "Ar skatu 2023"

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
3. Maijs, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Aglonas Radošo industriju centrs

Uzņēmēju forums "Ar skatu 2023"
Aglonas Radošo industriju centrs
03.05.2023

9.30 Reģistrēšanās. Kafijas pauze.
10.00 Atklāšana. Preiļu novada pašvaldības vadības uzruna.
11.00 Apvārsnis Eiropa. Pieejamais atbalsts inovāciju attīstībai Latvijas MVU un Jaunuzņēmumiem. Marija Plotniece, Latvijas Zinātnes padomes Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte.
11.30
Enterprise Europe Network - lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta tīkls pasaulē. Ints Vīksna.
FIT4NMP - instruments kā veicināt uzņēmējus dalībai Horizon Europe (2021.-2027. gadi) NMP projektos. Agnese Kore, EEN Latvija Latvijas Tehnoloģiskais centrs projektu vadītāja.
ADMA TranS4MER - atbalsts ražošanai un apmācībām MVU pārveidei digitalizācijas jomā. Ints Vīksna, EEN Latvija Latvijas Tehnoloģiskais centrs vadītājs.
12.00 Mākslīgā intelekta izmantošana saziņai. Kaspars Kauliņš, SIA “Tilde” Valodu tehnoloģiju biznesa attīstības vadītājs.
12.30 Man izdevās tāpēc, ka… Pieredzes stāsti.
Kristīne Nicmane /“Jašas podi”/,
Aija Parlagreko /SIA “Himalayan International”/,
Renārs Raguckis /ZS “Kivlenieki”/.
13.10 Pusdienas.
14.00 Kas nosaka novada teritoriju attīstību? Sabiedrība. Cilvēks. Tehnoloģijas. Preiļi. Vārkava. Aglona. Riebiņi. Vieta. Kopiena. Personība. Atbildes meklēsim kopā, Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas speciālisti un uzņēmēji. Darbs grupās. Iveta Piziča, Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja.
15.00 Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveide.

Reģistrācijas saite: https://forms.gle/Tp1qLiQD27vYLHsq6

Lai spētu veiksmīgāk izstrādāt Preiļu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu, Preiļu novada pašvaldība noskaidro sabiedrības viedokli par izstrādātā nolikuma projektu.

Nolikums turpmāk noteiks Preiļu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes struktūru, izveidošanas kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību. Padomes lēmumiem būs rekomendējošs un informatīvs raksturs un tie tiks pieņemti padomes sēdēs, padomes locekļiem balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Padomes sagatavotie priekšlikumi būs pamats lēmumprojektu sagatavošanai un izskatīšanai pašvaldības domes komitejās.

Padomes darbības mērķis - sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Preiļu novadā, aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi novadā.

Informācija par nolikumu: https://www.preili.lv/lv/jaunums/iesaisties-preilu-novada-uznemeju-konsu...

Ierosinājumus/viedokli var iesniegt uz e-pasta adresi inguna.bramane@preili.lv līdz 2. maijam.

Kontaktinformācija: 
Ingūna Bramane - Vecākā komercdarbības speciāliste Tālrunis:20610484, e-pasts: inguna.bramane@preili.lv
Reģions filtram: