LIKTA digitālo prasmju kursi uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem

Datums: 
9. Februāris, 2023 līdz 1. Marts, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Rēzekne

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzfinansējumu, aicina mikro un mazos uzņēmējus un pašnodarbinātos izmantot iespēju apgūt dažādas digitālās prasmes kursos. Iespēja pieteikties kursiem – līdz 2023. gada 1. decembrim, kursu piedāvājums mainās katru mēnesi.

Izmantojot Eiropas Reģionālā fonda finansiālo atbalstu, mazo un mikro uzņēmumu darbinieki, un pašnodarbinātie var apgūt dažādas digitālās prasmes izdevīgāk. LIKTA aicina apgūt digitālās prasmes projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (MMU) ietvaros. Mācības tiks organizētas gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē. Projekta laikā var izvēlēties apmeklēt vairākus kursus.

Pieteikties kursiem var komersanti vai pašnodarbinātās personas, kas:

Reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā (individuālie komersanti, mazie un mikro komersanti).
Reģistrēti saimnieciskās darbības veikšanai (pašnodarbinātās personas).
Atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai.
Uzņēmuma algoti darbinieki.
Darbojas atbalstāmajā nozarē. (Neatbalstāmās nozares: lauksaimniecības produktu primārā ražošana,zivsaimniecība, ogļu un tērauda rūpniecība, sintētisko šķiedru ražošana, kuģu un peldošo iekārtu būve.)
Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam.
Komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.
Komersants ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tostarp neatrodas sanācijas vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā.
Pieteikšanās kārtība:

Jautājumu gadījumā vērsties:

Par mācību programmu - Baltijas Datoru Akadēmija (tel.:67505032, 26859585; e-pasts: mmu@bda.lv)

Par kvalifikāciju - Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (tel.: 29400608; E-pasts: mmu@likta.lv)

Vairāk informācijas par projektu: https://www.mmu.lv/Lapas/sakums.aspx

Kontaktinformācija: 
Baltijas Datoru Akadēmija (tel.:67505032, 26859585; e-pasts: mmu@bda.lv)
Reģions filtram: