Mācības: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena lopiem)

Datums: 
2. Augusts, 2022 līdz 9. Augusts, 2022
Reģions: 

Mācības piena lopkopības saimniecībām par tēmu: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena lopiem)

Apgūsim šādu mācību temtiku:
*Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām;
*Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām;
*Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem;
*Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai.;
*Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā;
*Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos;
*Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā;
*Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā.

Lektori:
*Silvija Dreijere (LLKC lopkopības nodaļas vadītāja / Lopkopības konsultante)
*Zita Briška (LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante)
*Mairis Ormanis (LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultants)

Mācības paredzētas piena lopkopības saimniecībām, kvalifikācijas celšanai un pārrauga kvalifikācijas ieguvei darbam savā ganāmpulkā.
*Kvalifikācijas celšanai iegūsiet apliecinājumu par 24h apmācībām.
*Pārraudzības uzsākšanai savā ganāmpulkā papildus mācību diena 9.augustā un jākārto eksāmens (par maksu). Sīkāka informācija par papildus mācību dienu kvalifikācijas ieguvei rakstot uz norādīto e-pasta adresi vai zvanot.

Mācībām obligāta pieteikšanās.
Pieteikšanā līdz 29.07.2022
Iveta Sondore tel.26444373
e-pasts: iveta.sondore@llkc.lv
Vietu skaits ierobezots!

Dalība mācībās ir bez maksas.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44, “Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”

Kontaktinformācija: 
Iveta Sondore, LLKC Preiļu biroja uzņēmējdarbības konsultante, 26444373
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: