LLKC Preiļu konsultāciju birojs plāno mācības: "“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
1. Augusts, 2022 līdz 31. Augusts, 2022
Reģions: 

Komplektējam jaunu grupu mācībām!
LLKC Preiļu konsultāciju birojs plāno mācības: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.
Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tie lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).
Mācības klātienē.
Dalībnieku skaits ierobežots.
Dalība mācībās bez maksas.
Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pieteikšanās un uzziņa:
Iveta Sondore
LLKC Preiļu biroja uzņēmējdarbības konsultante
tel.26444373

Kontaktinformācija: 
Iveta Sondore, LLKC Preiļu biroja uzņēmējdarbības konsultante, 26444373
Reģions filtram: