Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu (Sabiedriskie) no 27.01.2022. līdz 27.02.2022

Datums: 
27. Janvāris, 2022 līdz 27. Februāris, 2022

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas12.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590)

Sīkāka indormācija: http://www.preilupartneriba.lv/jaunumi/get/nid/266

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība”
birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi
Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode
Tālr. 22026684
e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv
mājas lapa: www.preilupartneriba.lv

Kontaktinformācija: 
Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode Tālr. 22026684 e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv
Reģions filtram: