Apmācību seminārs Baltinavā potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Datums: 
11. Decembris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Baltinavas novada domē

Biedrība „Balvu rajona partnerība”izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

“Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam” ietvaros notiks apmācību semināri potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem.

Semināru mērķis: informēt potenciālos projekta iesniedzējus par projekta izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši biedrības “Balvu rajona partnerība” izstrādātajai SVVA stratēģijai.

Norises vieta un laiks:
Baltinavas novads – 11.decembrī, plkst. 10.00 – 13.00, Baltinavas novada domē, Kārsavas ielā 16

Kontaktinformācija: 
29134410
Reģions filtram: