* Baltinavas novads

Apmācību seminārs Baltinavā potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Biedrība „Balvu rajona partnerība”izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

“Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam” ietvaros notiks apmācību semināri potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem.

Seminārs Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem Baltinavā

Programma:
13:00 – 13:30 Aktualitātes un pieejamā atbalsta un līdzfinansējuma iespējas Latvijas Attīstības finanšu institūcijā ALTUM
13:30 – 15:00 Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām mežsaimniekiem. Neizmantoto lauksaimniecības zemju apsaimniekošana.
15:00 – 15:30 Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par platību maksājumiem; Jaunumi elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanā
15:30 – 16:00 ELFLA pasākumu aktualitātes

Lapas

Subscribe to RSS - * Baltinavas novads