Ventspils novada Ancē - Amatnieku spiets

Datums: 
14. Maijs, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Ances kultūras nams

14. maijā plkst. 12 Ances kultūras namā sāksies vienpadsmitais Amatnieku spiets "Radi, dari, rādi".
Pirmajā gadā, kad notika šāds pasākums, kopā sanāca rokdarbnieki no Ances un kaimiņu pagastiem, bet katru gadu dalībnieku loks paplašinājās. Šoreiz viesos tiek gaidīti rokdarbnieki un mājražotāji no Tārgales un Puzes, Dundagas, Tiņģeres, Spāres, Brocēniem un Ventspils.
Ar savām prasmēm, protams, dižosies Ances saimnieces un saimnieki. Kā jau tas ierasts, arī šoreiz pasākuma programmā iekļauti muzikāli priekšnesumi. Uzstāsies Dundagas pils vokālais ansamblis un pils aktieri.
Amatnieku spietu tradicionāli organizē rokdarbnieku kopa "Paukers". Kopas vadītāja Līga Grīnberga saka: "Izzināt senās rokdarbu prasmes, smelties idejas no pieredzējušiem rokdarbniekiem ir galvenais Amatnieku spieta uzdevums. Bet ne tikai. Arī sabiedrības kopā darbošanās veicināšana, ģimenisko vērtību stiprināšana un pozitīva attieksme pret kultūras pasākumiem nav mazāk svarīga.
Šāgada Amatnieku spieta tēma "Radi, dari, rādi" skan kā rindiņa no dziesmas. Viegli un raiti, neliekot rokdarbniekus nekādos šauros rāmjos. Un kādos vispār rāmjos kādu vajadzētu likt? Brīvi izpaust savas radošās idejas – tas ir apsveicami. Prieks, ja paveikto gribi parādīt arī citiem!"
Pēc pasākuma oficiālās daļas amatniekus aicinās rīkot nelielas meistarklases, lai katrs klātesošais varētu uzzināt, kā top viens vai otrs rokdarbs.

Kontaktinformācija: 
Rokdarbnieku kopas vadītāja - Līga Grīnberga, tel. 26307029
Pielikums: 
Reģions filtram: