Gulbenē pamatapmācība otrās reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai

Datums: 
2. Marts, 2016 līdz 10. Marts, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Gulbene

Pamatapmācība otrās reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai

Norises datumi: 2.marts, 3.marts, 9.marts, 10.marts - 2016 gads
Norises laiks: no plkst.10:00 līdz plkst.17:00
Norises vieta: LLKC Gulbenes konsultāciju birojs, Ozolu iela 1, Gulbene
Mācību programma
 Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai.
 Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu. Administratīvo pārkāpumu kodekss.
 Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi.
 Karantīnas un nekarantīnas organismi.
 Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes.
 Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes.
 Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums.
 Integrētā augu aizsardzība.
 Iespējamie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējumi un riski.
 Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes.
 Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana.
 Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.
 Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija.
Iepriekš pieteikties Gulbenes konsultāciju birojā, Ozolu ielā 1, Gulbenē
Tālruņi informācijai: 29337806; 29465820 e-pasts: ingrida.steinberga@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
29337806; 29465820 e-pasts: ingrida.steinberga@llkc.lv
Reģions filtram: