Informatīvs seminārs Riebiņu novadā - Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

Datums: 
4. Oktobris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Riebiņos

ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā"praktiskā realizēšana: meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai; meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai,jaunaudžu retināšanai, mežaudžu nonaiņai. Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušu zemju īpašniekiem.Informācija par
Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanu. Bezmaksas konsultācijas mežsaimniecībā.

Kontaktinformācija: 
Astrīda Rudzīte 26410476 astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
3pr_programma_4476.pdf196.64 KB
Reģions filtram: