Informatīvs seminārs Riebiņu novadā - Jaunākais par ES atbalstu mežu apsaimniekošanā, jaunaudžu kopšanā un aktualitātes lauksaimniecībā

Datums: 
2. Decembris, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Stabulnieku pagasta pārvalde

ES atbalsta pasākumu projektu izpildes kvalitātes izvērtēšana atbilstoši meža nozares normatīvo aktu prasībām un plānotajiem projektu izpildes rezultātiem. Apakšpasākuma „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai ” 3.kārta(projektu atlases kritēriji. Jaunaudžu kopšana (veidi un mērķi, agrotehniskā kopšana, sastāva kopšana, augošu koku atzarošana, instrumenti). Tīraudžu un mistraudžu veidošanas principi, to novērtēšana dabā.
Projekti un investīcijas: Ieguldījumi materiālajos aktīvos; Jaunie lauksaimnieki; Mazo saimniecību attīstība.
Integrētā augkopība.
LAP 2016-2018 mācību projekta pasākumi .
Aktualitātes lauksaimniecībā

Kontaktinformācija: 
Astrīda Rudzīte , telef.26410476; astrida.rudzite@mkpc.llkc
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
info_5_2.12._2016_doc.doc645 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: