Izglītojošs seminārs Ludzā - Meža sertifikācijas prasības, meža likumdošanas izmaiņas.

Datums: 
18. Marts, 2016
Reģions: 
Vieta: 
SIA Ludzas koks

Meža sertifikācijas prasību izpilde meža īpašumu apsaimniekošanā. Dabas un darba aizsardzības prasību ievērošana, sociālās intereses mežizstrādē. Izmaiņas aizsargjoslu likumā, neizmantotas lauksaimniecības zemes izmantošana- praktiska darbība un racionāli risinājumi. Paredzamie grozījumi ES atbalsta mežam likumdošanā, projektu ieviešana, praktiskie piemēri. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Kontaktinformācija: 
Ludvigs Karvelis tel. 29411165, e-pasts Ludvigs.karvelis@mkpc.llkc.lv,
Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: