Zināšanu plūsmas stiprināšana un uzlabošana

Projekta EUREKA mērķis ir stiprināt un uzlabot ar lauksaimniecību un laukiem saistītu zināšanu un inovāciju plūsmu Eiropas, nacionālā un reģionālā līmenī. EUREKA izstrādā “FarmBook” – vienotu atvērtā koda e-platformu, lai apkopotu un dalītos ar “Horizon 2020” dalībnieku projektiem.

Tiek pētīta iespēja izveidot atvērtu datu zināšanu krātuvi:

  • Analizēt – analizēt zināšanu piedāvājumu no vairāku dalībnieku projektiem, kā arī šo zināšanu lietotāju profilu, lai sniegtu ieteikumus labākai programmas “Apvārsnis 2020” pētījumu rezultātu apmaiņai.
  • Izvēle un pārbaude – aktīva sadarbība ar daudzu dalībnieku projektiem, lai izvēlētos visatbilstošākās un vislielākās ietekmes zināšanas un inovācijas lauksaimnieku, mežsaimnieku un citu lauku uzņēmumu praktisko vajadzību apmierināšanai.
  • Veidošana – tiek veidota FarmBook, lai šīs zināšanas un inovācijas parādītu pieejamā, viegli meklējamā un atvērtā koda e-platformā, kas ilgstoši ir pieejama plašam attiecīgo lietotāju lokam.

Projekts apvieno daudzveidīgu ekspertu partnerību no 21 organizācijas 15 valstīs, lai analizētu praktisko zināšanu un inovatīvo risinājumu piedāvājumu un pieprasījumu pēc 120 dalībnieku projektiem, kuri līdz šim ir finansēti saskaņā ar “Horizon 2020”  programmas. Tiek veikts darbs pie vairāku dalībnieku projektu klāsta izpētes, lai noteiktu labāko praksi vairākās svarīgās jomās, un ir veikta rūpīga vairāk nekā 100 dalībnieku projektu izpēte. Pamatinformācija ir apkopota no daudzu dalībnieku projektu sākumlapām un no CORDIS, ES komisiju portāla ES finansētiem pētniecības projektiem, lai noteiktu labāko praksi, strādājot vairāku dalībnieku vidē. No šī lielā projektu kopuma ir izraudzīti 19 projekti padziļinātai kvalitatīvai analīzei. Šie projekti pašlaik tiek analizēti, lai gūtu ieskatu par saražoto datu un zināšanu veidiem, to uzglabāšanas, izplatīšanas un paziņošanas veidu un to, kā projekti ir piemērojuši vairāku dalībnieku pieeju.

Reģionālo semināru pārvietošana tiešsaistē – FarmBook galalietotāju iepazīšana. Svarīgs process pirms FarmBook atvērto zināšanu platformas izveidošanas ir saprast, kas ir potenciālie lietotāji, kādas ir viņu prasības piekļuvei zināšanām un kā viņi parasti meklētu jaunas idejas un informāciju savā nozarē.

Projekta koordinators, profesors Pīters Spanoghe no Gentas universitātes atzīst: “Lai saprastu, kā FarmBook platformai vajadzētu izskatīties no lietotāja viedokļa, mēs esam izmantojuši metodes, kuras plaši izmanto patēriņa preču izstrādē, lai izveidotu lietotāju kontus un lietotāju braucienus. Sākotnēji visā ES – Parīzē, Budapeštā, Tallinā un Perudžā – bija paredzēta virkne klātienes semināru. Tomēr ar ievērojamiem ierobežojumiem, ko Covid-19 noteica ceļojumiem un darbam, komandai, kas vadīja šo procesu, bija jāstrādā ātri, jābūt inovatīvai un jāmaina pieeja. Darbnīcas tika pārvietotas tiešsaistē un izstrādātas dalībniekus iekļaujošā un saistošā formātā”.

Dr. Līza Viljama van Dijka un Emīlija Bula no Karaliskās Lauksaimniecības universitātes Apvienotajā Karalistē un Dr. Laurens Van der Kruisens no Leap Forward grupas Beļģijā plānoja un atbalstīja tiešsaistes darbnīcas.

Līzas saka: “Formāta maiņa Covid-19 dēļ bija izaicinājums, taču mums izdevās veiksmīgi sadarboties ar lauksaimniekiem, mežziņiem un konsultantiem. Vēl svarīgāk ir tas, ka mēs sazinājāmies ar cilvēkiem izolēti visā ES, mudinot viņus dalīties pieredzē tiešsaistē.” Partneri visā ES ir veiksmīgi iesaistījušies tiešsaistes darbnīcās, kas sākās aprīlī un tika pabeigtas jūnijā.”

Šīs ciešās konsultācijas ar potenciālajiem galalietotājiem turpināsies, kad EUREKA komanda izveidos un optimizēs FarmBook, pirms to aktīvi reklamēs strauji augošajā vairāku dalībnieku projektu kopienā un milzīgajam potenciālo ieguvēju skaitam no viņu darba.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit: https://www.h2020eureka.eu/

Sagatavoja

Kristīne Cinglere,

VLT Sekretariāts

Pievienot komentāru