Viedā lauksaimniecība inovatīvai augu aizsardzībai dārzeņkopībā

GalerijaPrint

SMARTPROTECT ir tematisks tīkls, kas vērsts uz zināšanu par viedo IAA risinājumu koplietošanu ar lauksaimniekiem un konsultantiem. Tīkla mērķis ir veicināt zināšanu plūsmu reģionālajās LZIS (lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmās) visā ES un tās sasaistīt ar mūsdienīgu integrētās augu audzēšanas (IAA) metožu inovatīvajām iespējām dārzeņu audzēšanā, integrējot precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas un datu analītiku.

SMARTPROTECT ir ES finansēts projekts Apvārsnis 2020 programmas ietvaros. Jaunais Eiropas pētnieciskais projekts SMARTPROTECT uzsākts 2020. gada janvārī, un 2020. gada 27. un 28. janvārī Briselē, Beļģijā notika projekta uzsākšanas sanāksme.

Integrētā augu audzēšana (IAA)

ES-27 dārzkopības nozare veido aptuveni 13,7% no lauksaimniecības produkcijas, kas no kopējā platības tomēr ir tikai neliels īpatsvars (3%). Tādējādi dārzeņkopības nozari raksturo augsta pievienotā vērtība un tā nodrošina viegli pieejamas darbvietas. To apliecina Eiropas Parlamenta 2014. gada 14. marta Dārzkopības ziņojums. Tāpat kā citās lauksaimniecības apakšnozarēs, dārzkopībā lauksaimnieki saskaras ar prasību ievērot integrētās augu audzēšanas (IAA) noteikumu obligātu ieviešanu, kā nosaka Direktīvā 2009/128/EK par biocīdu ilgtspējīgu izmantošanu.

IAA nozīmē visu pieejamo augu aizsardzības metožu rūpīgu izskatīšanu un turpmāku atbilstošu pasākumu integrēšanu, kas kavētu kaitīgo organismu populāciju attīstību un nodrošinātu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, un cita veida iejaukšanos tādā līmenī, lai tas būtu ekonomiski un ekoloģiski pamatoti, reizē arī samazinot cilvēku veselības un vides riskus. IAA raksturo veselīgu kultūraugu audzēšanu ar vismazākajiem traucējumiem agroekosistēmām un veicina dabiskos kaitīgo organismu kontroles mehānismus (Eiropas Komisijas definīcija).

Turklāt pēdējo gadu laikā ir uzsvērtas pieaugošas rūpes par pārtikas drošumu, nodrošinot augstas kvalitātes un videi draudzīgu dārzeņu audzēšanu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir svarīgi racionāli un ierobežoti izmantot biocīdus kaitēkļu un slimību ierosinātāju kontrolei. Projekta SMARTPROTECT pamatmērķis ir nodrošināt uz zināšanām balstītu pētniecības un praktisko tehnoloģiju mijiedarbību, vairāk vēršot uzmanību uz inovācijām dažādu kultūraugu IAA metodikā atklātās platībās un siltumnīcās.

Projekta rezultāts

SMARTPROTECT ietvaros tiks apkopotas zināšanas piecās noteiktās IAA apakštēmās, izvērtējot esošās zinātniskās izstrādnes un labākos praktiskos risinājumus, un pārveidojot šo informāciju gala lietotājiem viegli saprotamā materiālā. SMARTPROTECT noteiks lauksaimnieku vajadzības un piedāvās IAA metodiku, ko izmantot ikdienas praksē gan atklātās platībās, gan siltumnīcās. SMARTPROTECT izveidos e-platformu, kas apkopos, dalīsies, pārvaldīs un izplatīs IAA zināšanas.

Projekta ilgums trīs gadi, un tā kopējais budžets ir 2 miljoni eiro. Projektā sadarbojas 16 rūpnieciskās un akadēmiskās partnerinstitūcijas.Projekta koordinators ir INAGRO (Rietumflandrijas provinces Pētījumu, attīstības un konsultāciju centrs, Beļģija).

SMARTPROTECT konsorcijā iesaistīti šādi dažādu Eiropas valstu partneri: INAGRO (Beļģija), The University of Warwick, WARWICK (Apvienotā Karaliste), Estonian University of life science, EMU (Igaunija), Univerza v Ljubljani, UL (Slovēnija), Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e Veterinaria, INIAV (Portugāle), Vyzkumny Ustav Rostlinne Vyroby, VURV (Čehija), Julius Kuhn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, JKI (Vācija), Assemblee des Regions Europeennes fruitieres legumieres et horticoles, AREFLH (Francija), Fundacion Cajamar, CAJAMAR (Spānija), Dārzkopības institūts, LatHort (Latvija), Magyar Agrar-, Elelmiszergazdasagi es Videkfejlesztesi Kamar, NAK (Ungārija), Grupo Hispatec Informatica Empresarial SA, HISPATEC (Spānija), Agricultural & Environmental Solutions, AGENSO (Grieķija), Efos Informacijske Resitve DOO, EFOS (Slovēnija), Katholieke Universiteit Leuven, KU LEUVEN (Beļģija), The Agriculture and Horticulture development board, AHDB (Apvienotā Karaliste).

Informāciju sagatavoja

Līga Lepse,

Dārzkopības institūta vadošā pētniece

Foto galerija: 

Pievienot komentāru