Tiek radīta tehnoloģija koku stādu kvalitātes noteikšanai

GalerijaPrint

Meži ir vērtīgas ekosistēmas, kas ir nozīmīgs valsts resurss gan Latvijā, gan Eiropā. Meži ir būtisks sabiedrotais cīņā pret klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības zudumu. ES meža stratēģijas 2030. gadam mērķis ir uzlabot meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas koncepciju attiecībā uz klimata un bioloģiskās daudzveidības aspektiem.

Meža nozares misija ir veidot sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju. Vienlaikus mežs nodrošina daudzas citas būtiskas funkcijas – balansē ūdens apriti, novērš erozijas riskus, nodrošina bioloģisko daudzveidību, ražo skābekli un piesaista CO2, tādējādi mazinot klimata izmaiņu riskus. Viens no uzdevumiem ir nodrošināt mežu atjaunošanu un uzlabot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, kas nāk par labu klimatadaptācijai un meža izturētspējai, kā arī atkārtota un pirmreizēja apmežošana, kuras mērķis ir biodaudzveidīgi meži. Stratēģija paredz līdz 2030. gadam Eiropas Savienībā iestādīt vēl vismaz 3 miljonus koku.

Latvijas kokaudzētavas mērķēti virzās uz nozares digitalizāciju, automatizāciju un gudru resursu pārvaldību, taču šobrīd pasaules tirgū nav pieejama gatava tehnoloģija stādu attīstības, veselības un aizzēluma kontrolei.

 

Projekta mērķis ir radīt tehnoloģiju, kas iekļauj aparatūras projektēšanu un izstrādi, sensoru datu apstrādes un analīzes programmatūras izstrādi un integrēšanu Ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā (ĢIS). Automatizētā sistēma nodrošinās kvalitatīvu kokaudzētavu stādu attīstības, veselības un aizzēluma kontroli. Tāpat tiks samazināta tādu resursu kā ūdens, barības vielu un mēslojuma izmantošana. Digitalizācija ļaus ieekonomēt laika resursus, tiks palielināta cilvēkresursu produktivitāte, kā arī tiks veicināta precīzās mežsaimniecības attīstība jeb inovatīvo informācijas tehnoloģiju izmantošana. Tāpat tiks palielināts stādāmā materiāla lietderīgais iznākums.

 

Projektu plānots realizēt, sadarbojoties meža nozares speciālistiem, zinātniekiem un tehnoloģiju ekspertiem. Projektu īsteno vadošais partneris Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU), SIA “Rīgas meži”, Konstantinovas pagasta zemnieku saimniecību “Pasakas”, biedrību “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks” un SIA “Energouzraugs”.

 

Jaunradītā tehnoloģijā par pamatu tiks izmantotas jaunākās datorredzes un mašīnmācīšanās tehnoloģijas, zināšanas un programmatūras bibliotēkas, sensoru un to datu apstrādes aparatūra, lai veiktu siltumnīcas koku stādu veselības stāvokļa, aizzēluma un augsnes relatīvā mitruma noteikšanu, kā arī analīzes rezultātu nodošanu ĢIS. Projekta ietvaros tiks izstrādāts tehnoloģijas prototips (aparatūra un programatūra), kas tiks demonstrēts un izmēģināts reālajā vidē – koku stādu siltumnīcās un integrēts siltumnīcas infrastruktūrā. Jaunā tehnoloģija ļaus automatizētā veidā veikt koku stādu monitoringu bez cilvēkresursu piesaistes. Jaunradītajai tehnoloģijai ir liels komercializācijas potenciāls.

 

 

 

Kontaktinformācija par pētījumu: vadošais pētnieks Andrejs Zujevs, e-pasts andrejs.zujevs@rtu.lv.

 

Projekts Nr. 23-00-A01612-000002 “Automatizēta kokaudzētavu stādu attīstības, veselības, aizzēluma kontrolessistēmas izveidošana” tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 16 “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros. Projekts uzsākts 2023. gada 1. jūlijā un tiks realizēts līdz 2025. gada 30. jūnijam.

 

Materiālu sagatavoja projekta darba grupa

 

Uzziņa: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.

 

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru