Latvijas un Šlēsvigas-Holšteinas (Vācija) virtuālais dialogs par energokopienu politiku 26.jūnijā

Interesenti aicināti pievienoties tiešsaistes semināram par energokopienām starp Latvijas un Vācijas ministrijām 2024.gada 26.jūnijā no plkst. 11.00 līdz 15.00.

Kopš 2024.gada janvāra Latvijas Lauku forums kopā ar Heinrich-Böll-Stiftung (Heinriha Bēla fondu Vācijā, Šlēsvigā-Holšteinā) īsteno Vācijas Vides fonda atbalstīto projektu „Energokopienu stiprināšana Latvijas lauku teritorijās“. Projekta mērķis ir veicināt energokopienu attīstību Latvijas lauku teritorijās, ņemot vērā labās prakses piemērus no Vācijas.

Tiešsaistes pasākuma mērķa grupas ir politikas un administrācijas dalībnieki, asociācijas, enerģētikas aģentūras, tirgus dalībnieki un citi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Seminārā uzmanība tiks pievērsta enerģētikas politikas ietvariem Vācijā un Latvijā, Eiropas Atjaunojamo energoresursu direktīvas īstenošanai un tās noteikumiem attiecībā uz energokopienām, Pilsoņu enerģētikas fondam Šlēsvigā-Holšteinā un digitalizācijas jautājumiem.

Pieteikšanās un pasākuma programma šeit: https://ej.uz/energo2606

Papildus informāciju var saņemt pie projektu vadītājas Ilvijas Ašmanes: ilvija.asmane@laukuforums.lv

 

Pievienot komentāru