“Kas tad, ja ne mēs, kad tad, ja ne tagad!”

Šis ir viens no dalībnieku pašu radītajiem saukļiem iedzīvotāju līdzdalības spēlē “Aktīvas kopienas apkaimēs”, kas īsi un kodolīgi raksturo kopienas nozīmi un šī brīža, jeb tagadnes nozīmi, lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas jebkurā lietā un vietā.

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” sadarbībā ar aktīvajiem iedzīvotājiem, biedrībām novadā un Jelgavas novada pašvaldību, no šī gada marta līdz maija beigām īstenoja jaunu pieeju iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai. Visos sešpadsmit Jelgavas novada pagastos notika iedzīvotāju līdzdalības pasākumi, kopā pulcējot tuvu 240 vietējos iedzīvotājus.


Iedzīvotāju tikšanās notika neformālā gaisotnē, izmantojot spēles elementus. Tas sākotnēji nedaudz mulsināja dalībniekus pievienoties pasākumiem, tomēr vēlāk dalībnieki atzina, ka tas ir jauks veids, kā tuvināt, saliedēt un atraisīt iedzīvotājus kopīgām idejām. Vispirms dalībnieki saliedējās, pildot jautrus un komandu vienojošus uzdevumus, izveidoja savai komandai nosaukumu un vienojošu saukli; kopīgi gatavoja jautājumus un diskutēja ar pagasta pārvaldniekiem un Jelgavas novada domes deputātiem; uzzināja par  “Viedā ciema” iniciatīvu un novērtēja sava ciema stiprās puses; iepazinās un analizēja iedzīvotāju dzīves kvalitātes novērtējuma aptaujas rezultātus par savu pagastu; dienas otrajā pusē katrs dalījās ar savu ideju, ko paši iedzīvotāji savā kopienā var darīt pagasta attīstībai un kādi ir priekšlikumi pašvaldībai, lielāku darbu veikšanai. Noslēgumā komanda balsoja par vienu, kopīgu ideju, ko īstenos savā pagastā šīs vasaras laikā. Kā pārsteigums dalībniekiem bija neliels Jelgavas novada pašvaldības piešķirts līdzfinansējums kopīgās idejas īstenošanai katrā pagastā.

Pasākumu dalībnieki sajutās gaidīti un gandarīti par iespēju satikties un saliedēties, izteikt viedokļus un idejas. Dalībniekiem patika atvērtība, viedokļu dažādība un atklātība diskusijās, iespēja uzzināt, ko domā citi ļaudis pagastā. Pagasta pārvaldes pārstāvjiem bija iespēja iepazīt iedzīvotājus, kas salīdzinoši nesen ir pārcēlušies uz dzīvi laukos un uzklausīt arī viņu idejas un priekšlikumus. Tas dod iespēju īstenoties jaunām vēsmām pagastos. Iedzīvotāji diskusiju ceļā labāk izprata kā strādā pašvaldība, tika lauzti arī daži mīti, kā iedzīvotāji bija iedomājušies pašvaldības darbu līdz šim. Tika ieviesta lielāka skaidrība, kā notiek lēmumu pieņemšana, iedzīvotāji labāk saprata, kā virzās lēmumu pieņemšana pašvaldībā.

Pašvaldības pārstāvjiem šie pasākumi deva iespēju iepazīt jaunu pieeju, kā satikties ar iedzīvotājiem, lai uzklausītu idejas un priekšlikumus. Tam jānotiek vairāk neformāli, atrodot  vienojošu elementu, kas diskusijas atmosfēru veido pozitīvu un saliedētu. Pasākums deva iespēju iepazīties arī kaimiņiem, kas līdz šim daudzus gadus dzīvodami līdzās nebija iepazinušies.

Šie pasākumi deva jaunu un nozīmīgu impulsu vietējām kopienām, apzināties savas iespējas iesaistīties pagasta dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pasākumu saturs un aktivitātes rosināja domāt par to, ko es personīgi varu darīt, kā arī spēt vienoties par kopīgi veicamām lietām pagasta dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Prieks bija secināt, katrā pagastā ir aktīvo iedzīvotāju kodols, kas ir atvērti un gatavi veltīt savu laiku visas kopienas labā. Iedzīvotājiem ir savas idejas un radošs redzējums, kā bagātināt dzīvi pagastā. Vairākkārtīgi tika uzsvērta ciemu vienotība pagastā. Tieši ciems ir kopiena, kas lauku cilvēkam ir vistuvākā gan teritoriāli, gan tīri emocionāli. Daudzi iedzīvotāji savu piederību saista vairāk ar ciemu, nevis pagastu. Tieši tāpēc vairākas no dalībnieku idejām tika vērstas uz iedzīvotāju saliedēšanu starp ciemiem.

Secinām, ka šie pasākumi bija kā pirmais impulss, lai dotu iespēju iedzīvotājiem apzināties savu lomu kopienas veidošanā. Tā nav tikai aktīva vajadzību nodošana pašvaldībai, kas arī ir būtiski, bet tas var būt daudz lielāks izaicinājums kopienas attīstībai, kā pašu iedzīvotāju veidoti pasākumi, notikumi un pat attīstības stratēģija savam pagastam, kā redzam no piemēriem Skandināvijas valstīs, kur tiek ieviestas iedzīvotāju veidotas attīstības stratēģijas. Savukārt pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem varētu būt biežāka un daudzveidīgāka, lai tiktu sasniegtas dažādas iedzīvotāju grupas.

Jāsāk ar aktivitātēm, uz ko iedzīvotāji ir gatavi tieši šobrīd un tas var veidot pamatu daudz jaudīgākām pašu īstenotām iniciatīvām. Kopdares pasākumu ietvaros katrā Jelgavas novada pagastā izveidojās iniciatīvas grupa, kas šobrīd ir aktīvo iedzīvotāju kodols pagastā. Šeit apkopotas iniciatīvas grupu izvirzītās idejas. Tās ir vērstas gan uz ciematos dzīvojošo iedzīvotāju saliedēšanu, gan kopīgu vides sakopšanas darbu veikšanu pagastā:

 • Valgundes pagastā iniciatīvas grupa “Lielupes labais krasts” īsteno ideju, kuras mērķis ir saliedēt iedzīvotājus Valgundes pagasta ciemos- “Iepazīšanās vakars Tīreļos”;
 • Kalnciema pagastā iniciatīvas grupa “Rosīgais atspēriens”- īsteno ideju “Pagalma puķu dobes sakārtošana, apzaļumošana un soliņu nokrāsošana”, šīs idejas īstenošana ir būtiska jaunajām ģimenēm Kalnciemā;
 • Lielplatones pagastā iniciatīvas grupa “Vietējās” īsteno ideju – “Sajūtu taka Lielplatonē”, lai pilnveidotu tūrisma piedāvājumu Lielplatones muižas parkā;
 • Līvbērzes pagastā iniciatīvas grupa “Olīši” īsteno ideju – “Vides objekta "Līvbērze" izveidošana Bērzes upes kreisajā krastā, kas veicinās pagasta atpazīstamību;
 • Ozolnieku pagastā iniciatīvas grupa “Daudz bērnu Ozoli” īsteno ideju – “Velo iespēju pilnveidošana Ozolnieku pagastā”;
 • Vircavas pagastā iniciatīvas grupa “Kopdare Vircavas pagastam” īsteno ideju -” Kopienas satikšanās "Vircavā", lai sekmētu kopienas saliedēšanos Vircavas pagastā;
 • Elejas pagastā iniciatīvas grupa “Vairāk saules” īsteno ideju – “Ziedošas dobes pie Saieta nama izveidošana”;
 • Svētes pagastā iniciatīvas grupa “Kopdare Svētē” īsteno ideju – “Sadraudzības festivāls iedzīvotājiem”, lai sekmētu iedzīvotāju biežāku kopā nākšanu un sadraudzību;
 • Jaunsvirlaukas pagastā iniciatīvas grupa “Fiksā svira” īsteno ideju – “Rotaļu laukuma atjaunošana Dzirniekos”;
 • Cenu pagastā iniciatīvas grupa “Cenu ābece” īsteno ideju – “Jauniešu festivāls”, lai saliedētu un stiprinātu jauniešu kopienu novadā;
 • Vilces pagastā iniciatīvas grupa “Resnie putni” īsteno ideju – “Publiski pieejama atpūtas laukuma izveidošana, visiem pagasta iedzīvotājiem un viesiem”;
 • Glūdas pagastā iniciatīvas grupa “Mūsu Nākotne” īsteno ideju – “Auces upes dabas takas labiekārtošana”;
 • Sesavas pagastā iniciatīvas grupa “Vietējie” īsteno ideju – “Veselības takas izveide Bērvircavā”;
 • Salgales pagastā iniciatīvas grupa “Salgales pupuķi” īsteno ideju – “Izglītojošu pārgājienu un ekskursiju maršruta izveide un digitalizācija, to publicitāte”;
 • Zaļenieku pagastā iniciatīvas grupa “Zaļās pērles” īsteno ideju – “Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana”;
 • Platones pagastā iniciatīvas grupa “Vējdzirnavas” īsteno ideju “Iedzīvotāju saliedēšanas pasākuma īstenošana”.

Ar iedzīvotāju iniciatīvām un Kopdares pasākumu noslēguma prezentācijām pagastos, iespējams iepazīties šeit https://www.facebook.com/projektsKopdare

Ar apkopotām iedzīvotāju idejām un priekšlikumiem būs iespējams iepazīties iniciatīvas Kopdare mājaslapā www.kopdare.lv, kā arī tās tiks nodotas arī Jelgavas novada pašvaldībai.

Kā nākamā iedzīvotāju līdzdalības aktivitāte ir iedzīvotāju forums šī gada septembrī, kur vienkopus pulcēsies jau iepriekš nosauktās iniciatīvas grupas pagastos, lai dalītos ar ideju īstenošanas rezultātiem, kā arī diskutētu un liktu pamatus iedzīvotāju padomes veidošanai pagastos.

Paldies ikvienam, kas atsaucās un iesaistījās iedzīvotāju līdzdalības spēlē “Aktīvas kopienas apkaimēs”!

Uz tikšanos 20. augustā, Zaļeniekos, kur notiks Sarunu festivāls brīvā dabā!

 

Videga Strautniece

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas novadā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas Grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru un pilsonisko apziņu, īstenojot iedzīvotāju līdzdalības pasākumus un izglītojošas aktivitātes. Sekot līdz aktualitātēm iespējams Kopdares Facebook kontā @projektsKopdare un mājas lapā www.kopdare.lv

 

Pievienot komentāru