Kāds ir īstens viedais ciems

GalerijaPrint

Viedo ciemu iniciatīva šobrīd vēl netiek pietiekami novērtēta. Dažādā izpratne par vērtībām, kas pašos pamatos veido šo iniciatīvu, rada bažas, ka viedo ciemu īstenošanas pieeja varētu tikt sabojāta, cenšoties to pielīdzināt citām pieejām.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 2017. gadā kā pilotteritoriju viedo ciemu kustības veicināšanai Latvijā ar Valsts Lauku tīkla palīdzību izvēlējās īpašu vietu – Alsungu, klusu katoļticīgu ciemu Kurzemē ar neparastu kultūrvides identitāti un stingrām vērtībām.

Toreiz LLKC piedāvājums Alsungas novada domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai īstenot jauno un īpašo sadarbības formu lika saprast, ka spēks nozīmīgām pārmaiņām meklējams tepat vietējā teritorijā – kopā ar vietējiem cilvēkiem.

Alsunga ir pirmais viedais ciems Latvijā, kas pierādījis – vietējie iedzīvotāji var uzņemties atbildību par dažādiem izaicinājumiem un kopīgiem spēkiem uzlabot teritorijas dzīvotspēju. Patlaban  būtiski turpināt viedo ciemu veidošanu, kur pamats ir iedzīvotāju vienošanās darboties kopīgam labumam, nevis dzīšanās pēc aizvien lielāka projektu skaita ES finansējuma apgūšanai, nevērtējot to labumu teritorijai un cilvēkiem kopumā. Jo īpaši svarīgi ir rīkoties, lai darbspējīgi ļaudis nepamestu vietējās teritorijas, pārceļoties uz galvaspilsētu vai dodoties prom no Latvijas.

Ciems ar vērtībām un vīziju par nākotni

Jau sen ir pierādīts, ka cilvēki, kļūstot pārticīgi, vairāk apzinās savas vēlmes un tās īsteno. Alsunga tam ir pierādījums – pēdējo gadu laikā Alsungā uz dzīvi atgriezušās vairākas ģimenes ar bērniem.

Šodien Alsungas viedais ciems var lepoties ar spēcīgu un radošu komandu – vairāk nekā 40 aktīviem vietējiem iedzīvotājiem. Īstenojot jaunas sadarbības formas, vietējie iedzīvotāji šobrīd strādā pie mobilā telefona aplikācijas tūrisma uzņēmēju sadarbības veicināšanai. Jaunajam gadam izvirzīti jauni mērķi un uzdevumi.

Veiksmīgākai mērķu sasniegšanai nozīmīga loma ir arī zināšanām. Tās aktīvie ciema iedzīvotāji gūst, piedaloties LLKC organizētās mācībās, semināros un pieredzes apmaiņas braucienos. “Šo gadu gaitā esam vairākkārt redzējuši, kā iegūtās zināšanas un pieredze tiek pielietota dažādu uzdevumu labākai veikšanai un izvirzīto  mērķu sasniegšanai,” stāsta Valsts Lauku tīkla Sekretariāta viedo ciemu eksperte Zanda Dimanta-Svilpe.

“Mēs arvien par maz novērtējam vietējās lauku teritorijas nozīmi. Mēs arvien par maz novērtējam vietējo resursu vērtību. Mēs arvien galvaspilsētā dzīvojošiem politikas veidotājiem ļaujam izlemt vietējo lauku iedzīvotāju vietā, nosakot, kāda būs vietējā teritorija, kāda būs tās vīzija un vērtības,” stāsta LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis. Turpinot M. Cimermanis uzsver: “Ja katrai apdzīvotai vietai Latvijā un tās iedzīvotājiem nebūs savas vīzijas par savu teritoriju, ja nebūs savu vērtību, atnāks kāds no augšas un pateiks, kādas tās būs un ar kādām būs jādzīvo. Uzskatu, ka pēc 10–15 gadiem veiksmīga būs tā lauku teritorija, kurā būs aktīva vietējā kopiena, kas novērtē vietu, kurā tā dzīvo un strādā.”

Viedo ciemu iniciatīva ir atbilde tiem izaicinājumiem, ar kuriem jau ilgāku laiku saskaras lauku teritorijas. Viedo ciemu pamatā ir cilvēki – lauku apvidu kopienas, kuras uzņemas iniciatīvu praktisku risinājumu meklēšanā problēmu novēršanai, kā arī maksimāli izmanto jaunas iespējas. Digitālie risinājumi var atbalstīt lielu daļu no šīm iespējām, tomēr “vieds” nozīmē arī sadarbību un jaunu sadarbības formu attīstību – domāšanu ārpus ierastā un individuālas pieejas pielietošanu ceļā uz labklājību un ilgtspējību.

Alsungas vietējie iedzīvotāji darbībā

Viedo ciemu raksturo piecas darbības: satikties, izprast, radīt, attīstīt un uzturēt. Alsungas kā viedā ciema attīstība veidojās, ejot soli pa solim. Pulcējot cilvēkus no dažādām iedzīvotāju grupām ar dažādiem viedokļiem, tika izvērtētas vietējās teritorijas stiprās īpašības un vērtības, meklēti praktiski risinājumi izaicinājumiem, ar kuriem saskaras vietējā teritorija un tās iedzīvotāji.

Pirmos gadus vietējie aktīvisti mācījās runāt cits ar citu, mācījās sastrādāties. Vietējās kopienas aktīvistiem regulāri tiekoties, noteikti mērķi, kuru īstenošanai iecelti atbildīgie un viņu palīgi. Visi kopā rūpīgi uzmana, lai mērķis soli pa solim tiktu sasniegts.

Viedā ciema kustība Alsungā aizsākās, kopīgi organizējot talkas un sakopjot vietējo teritoriju. Viedā ciema iniciatīva kopdarbībā ir spējusi vienot dažādas paaudzes. Ar interesi iesaistās arī bērni un jaunieši, tiek labiekārtotas teritorijas, izveidoti rotaļu laukumi, atpūtas vietas jauniešiem, organizēti lielāki un mazāki pasākumi. Tāpat izveidota koprades telpa, Alsungas vidusskolas vide kļuvusi jauniešiem interesantāka un izzinošāka.

Vietējās teritorijas un savas pieredzes iedvesmota Alsungas viedā ciema aktīviste, bijusī rīdziniece Dace Oberšate-Veisa Alsungā izveidojusi savu jauniešu biedrību “Liepu ielas radošais kvartāls”, kas Alsungā rosina jauniešus pašus organizēt dažādus pasākumus, dodot viņiem pārliecību par saviem spēkiem un apziņu, ka no mazām lietām izaug lielas. Dažādu paaudžu cilvēkiem radīta īpaša satikšanās vieta – tējnīca “Sapņotava”.

Suitu tirgus

Viedais ciems nav rezultāts. Tas drīzāk ir process. Tā pa īstam apjaust viedā ciema garu vietējās kopienas aktīvistiem deva jaunradītais tirgus mazajiem uzņēmējiem – pārtikas ražotājiem un amatniekiem. Tirgus ir nozīmīgs ne tikai tādēļ, ka tiek izmantota tūristu un caurbraucēju plūsma, lai mazie ražotāji varētu nopelnīt, bet arī tādēļ, ka spējis saliedēt cilvēkus un atdzīvināt novadu.

Šķiet neticami, ka ideja par tik veiksmīgu projektu radusies nevis kādam rūdītam biznesmenim vai tālredzīgam deputātam, bet gan pašiem iedzīvotājiem. Ļoti liela nozīme Alsungas kā viedā ciema aktivitāšu īstenošanā ir arī vietējās pašvaldības atbalstam, kuras pārstāvji vienmēr piedalās viedā ciema iniciatīvas grupas sanāksmēs. Sniedzot tehnisku un finansiālu atbalstu, kopā ar Alsungas novada domi tiek īstenotas dažādas idejas, kas radušās viedā ciema iniciatīvas grupā.

Sezonā ik svētdienu Suitu tirgus pulcē ap 60 tuvāku un tālāku mazo uzņēmēju. Ik svētdienu suiti viesmīlīgi uzņem vairāk nekā 1000 tuvāku un tālāku viesu.

Viedo ciemu iniciatīva – atsevišķs atbalsta pasākums

Viedie ciemi nav rezultāts. Viedā ciema statusu dalīšana neveicinās vietējo teritoriju attīstību un kopienu mērķtiecīgu aktivitāti. To var saprast, redzot ciemu darbībā. Tas ir kā dzīvesveids. Viedo ciemu iniciatīvai ir nepieciešams savs atsevišķs atbalsta pasākums. Arī citu mums tuvāko ES dalībvalstu pārstāvji uzskata, ka viedo ciemu iniciatīvu nedrīkst iekļaut LEADER tipa aktivitātēs, jo tas nozīmē, ka jaunā pieeja tiks īstenota pa vecam. Protams, LEADER pieeja varētu būt instruments viedajiem ciemiem dažādu ideju īstenošanai un mērķu sasniegšanai. Ciemiem strādājot ar saviem izaicinājumiem, viedo ciemu iniciatīva varētu tikt īstenota, piesaistot vēl plašāku un dažādāku fondu atbalstu. Teritorijas un izaicinājumi taču ir atšķirīgi.

“Viediem ciemiem var būt nozīmīga loma vietējā teritorijā. Iepazīstot viedos ciemus darbībā, redzam, ka tie ir kā sadarbības platforma daudzajām un dažādajām nevalstiskajām organizācijām, kas līdz šim vietējā ciemā darbojās neatkarīgi cita no citas. Turklāt te savu vietu un iespēju īstenot savas radošās idejas rod arī jebkurš aktīvais ciema iedzīvotājs,” uzsver Z. Dimanta-Svilpe.

Alsunga kā viedais ciems šogad augsti novērtēta arī ārpus Latvijas robežām. Alsunga ir viens no 21 Eiropas ciema, kas izvēlēts dalībai starptautiskā projektā viedajiem ciemiem “Smart Rural 21”. Kopumā tika saņemti 734 pieteikumi no dažādām Eiropas Savienības valstīm.

Informācija Facebook:LLKCOzolnieki; SmartVillageAlsunga; SuituTirgus.

LLKC sagatavots video par Alsungas viedo ciemu:https://www.youtube.com/watch?v=Y6uU5afrVxc

Mēs labprāt dalīsimies savās zināšanās un pieredzē:

Zanda Dimanta-Svilpe
LLKC, Valsts Lauku tīkla viedo ciemu eksperte

Foto galerija: 

Pievienot komentāru