Eiropas Komisija aicina izteikt viedokli dažādās iniciatīvās

Eiropas Komisija vēlētos uzzināt jūsu viedokli par pašlaik izstrādes procesā esošajiem tiesību aktiem un politiku.

Sīkāka informācija par iniciatīvām, par kurām iespējams izteikt savu viedokli, atrodama mājaslapā https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_lv?frontEndStage=OPC_LAUNCHED

Pievienot komentāru