06.03. | Atbalsts Vietējām rīcības grupām LEADER pieejas īstenošanā 2023.–2027. g.

PielikumiPrint
Š.g. 6. martā Valsts KLP tīkls aicināja LEADER vietējās rīcības grupas (VRG) tikties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos, lai kopā ar Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu, Agroresursu un ekonomikas institūtu un biedrību "Latvijas Lauku forums" atskatītos uz VRG izstrādāto Sabiedrības virzītu vietējās teritorijas attīstības stratēģiju 2023.–2027. g. vērtēšanu un stratēģiju izstrādes procesu, diskutējot par nepieciešamajām rīcībām procesa pilnveidošanai.
 
Pielikumā pasākuma darba kārtība un prezentācijas.
 
Darbagrupu rezultāti tiks nopublicēti pēc apkopošanas.
 
Paldies dalībniekiem par aktīvu iesaisti un diskusijām!

Pievienot komentāru