Sēlijas kopienu identitātes būvēšanas treniņš „Saulgriežu spēkā”.