ZS „Ziediņi” – Jaunjelgavas novada laureāti pasākumā„Gada uzņēmējs Zemgalē 2020”

Datums: 
21. Janvāris, 2021
Vieta: 
„Pagastmāja” Daudzeses pagasts Jaunjelgavas novads
Nozare: 

ZS „Ziediņi” – laureāti pasākumā„Gada uzņēmējs Zemgalē 2020”

Uģa Rubeņa zemnieku saimniecība „Ziediņi” Daudzeses pagastā dibināta 1991. gada decembrī un ir viena no lielākajām saimniecībām novadā, tā nodarbojas ar graudkopību un zivkopību, sekmējot arī apkārtējo teritoriju ekonomisku augšupeju. Saimniecībā visās sezonās nodarbina ap 12 darbinieku. Viena no saimniecības galvenajām prioritātēm ir apkārtējās vides sakārtošana un ilgtspējas nodrošināšana. Vienlaikus ar šo principu ievērošanu savā uzņēmējdarbībā „Ziediņi” veic būtisku ieguldījumu arī novada un pašvaldības zemju un platību sakārtošanā – regulāri atjaunojot plašas meliorācijas sistēmas, kas novērš augsnes un platību applūšanu, kā arī veicot aizaugušu platību atmežošanu un pārvēršanu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Saimniecība atbalsta ilgtspējīgu lauksaimniecību, kas ļauj parūpēties par apkārtējās vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm un celt savas dzīves kvalitāti. Tādēļ savā darbībā īpaši pievērš uzmanību:• Vides saglabāšanai un uzturēšanai;• Pārbaudītu preparātu lietošanai minimāli nepieciešamajās devās (balstoties uz rūpīgi veiktām augsnes analīzēm, kas ļauj lauksaimniecībā izmantot precīzi dozētu mēslojumu, izvairoties no dabas piesārņošanas);• Sakārtotiem un patīkamiem darba apstākļiem visiem darbiniekiem; Bezatkritumu saimniekošanai (visas graudu atliekas tiek izmantotas siltuma iegūšanā). z/s „Ziediņi” veido aktīvu un veiksmīgu sadarbību ar citiem novada uzņēmumiem un pašvaldību. Ņemot vērā z/s „Ziediņi” plašo tehnikas parku, saimniecība labprāt palīdz ar nepieciešamo traktortehniku pašvaldības vajadzībām, kopīgi uzturot apkārtējo vidi sakoptu. Jāatzīmē, ka z/s „Ziediņi” aktīvi atbalsta gan dažādus projektus, piešķirot līdzfinansējumu to īstenošanā, kā piemēram, projektā „Dienasgrāmata”, gan atbalsta sociāli maznodrošinātos novada iedzīvotājus, piegādājot tiem kartupeļus. Saimniecībā augstu tiek vērtētas jaunas tehnoloģijas, moderna tehnika un inovatīvi risinājumi. Šī iemesla dēļ produkcijas realizēšanas vajadzībām mērķtiecīgi tiek ieguldīti līdzekļi graudu pirmapstrādes un kaltēšanas sistēmās, kas ļauj realizēt pilnībā apstrādātu un sausu graudu kopumu, paaugstinot tā konkurētspēju. Vienlaikus ik gadu norisinās jaunu graudu audzēšanas tehnoloģiju izmēģinājumi, lai vēlāk tos ieviestu ražošanā. Tādējādi tiek veidots pašpietiekams uzņēmums, kas visu tehnikas parku un graudu pirmapstrādi ir spējīgs veikt bez ārpakalpojumu starpniecības.

Kontaktinformācija: 
Valija Lucāne, 65141173, pagasts@daudzese.lv
Reģions filtram: