Rucavā notiks apmācības "Ģimeņu (mazo) saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību"

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
9. Oktobris, 2017 līdz 10. Oktobris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Rucavas Saieta nams
Nozare: 

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2017.gada 9.-10.oktobrī Rucavā organizē mācības lauku uzņēmējiem „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”.

Pamatnostādne - palīdzēt Jums pašiem veidot ,attīstīt savu saimniecību, nevis tikai sausi ieteikumi ko īstenot. Mācības šīs Jums palīdzēs, iemācīs un parādīs:
* Izvērtēt sava uzņēmuma saimniecisko stāvokli uz doto brīdi.
* Iespēju palielināt ienākumus, pelņu dažādojot saimniecisko darbību.

Saimniecības analīze Agnese Hauka - LZF lauku attīstības eksperte
Mājražošana Vidaga Vītola -LLKC Jelgavas nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta konsultante
Kooperācija Zaiga Blaua -Valsts Lauku tīkla Sekretariāta lauku attīstības speciāliste, Uzņēmējdarbības konsultante
Tūrisms Raimonda Ribikauska - VLT sekretariāts ZST sekretariāts LLKC. Dobeles nodaļas uzņēmējdarbības konsultante.

Jā,- tas nozīmē – veco, labi aizmirsto lietu par “visu olu nelikšanu vienā grozā”. Par to, ka ikdienas darbus raiti un pierasti paveicot tomēr vērts aizdomāties, vai visu darām optimāli, vai iegūtie ieņēmumi ir lielākie iespējamie un atbilst Jūsu ieguldītajiem līdzekļiem un darbam. Vai labāk strādāt vienam vai kopā ar kaimiņu rūpes un panākumus dalīt? Vai varbūt jauno paaudzi ieinteresēt un iesaistīt? Jaunajiem asa uztvere, daudz jaunu ideju un viņi noteikti gribēs saimniekot pa jaunam. Vai to iespējams savienot ar Jūsu izvēlēto saimniekošanas modeli? Vai specializēties vienā nozarē, vai sabalansēt izdevumus un ieņēmumus no vairākām saimniekošanas sfērām? Protams, tas ir it kā pretrunā ar valdošo uzskatu, ka tikai šaura specializācija var dot labus ekonomiskos rezultātus. Izvēle, protams, katra paša ziņā un galvā.

Lauki un visa Latvija attīstīsies, ja nebaidīsimies pārmaiņu!
* iesaistīsim savus jaunos saimniekošanā, kas var būt arī kā papildinājums - jauni biznesa veidi Jūsu jau izveidotajai saimniecībai.
* balstīsimies uz Ģimenes saimniekošanas modeli, kas papildināts ar konkrētu sadarbību ar kaimiņiem vai līdzīgām saimniecībām
* apgūsim jaunākos saimniekošanas paņēmienus un pieredzi( protams kritiski tos izvērtējot un tieši savai saimniecībai pielāgojot)

Mācības sākas 2017.10.09. pulksten 10:00 Rucavas Saieta namā.

Izglītošanās notiek divas dienas un ietver gan teorētiskās lekcijas, gan prakses elementus viesu namā “Bajāri”.

PIETEIKŠANĀS
* Mācības notiek ES finansēta projekta ietvaros un ir ar katra dalībnieka līdzfinansējumu.
* Obligāta ir iepriekšēja pieteikšanās.
* Uz mācībām dalībniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam!

Pieteikties un iegūt papildus informāciju var personiski sazinoties ar LZF biroja vadītāju Aigu (tālr. 26536985, e-pasts: info@lzf.lv).

Informāciju sagatavoja:
Guntis Rolis
Tālr. 29964368
E-pasts: guntis.rolis@gmail.com

-------------------
Rucavas novads ir īsts. Tās ir sajūtas, kuras paliek. Uz tikšanos Rucavas novadā!
(www.rucava.lv)

Kontaktinformācija: 
LZF biroja vadītāja Aiga Kuzma (tālr. 26536985, e-pasts: info@lzf.lv)
Reģions filtram: