Ikmēneša uzņēmēju tikšanās Aizkrauklē

Datums: 
12. Oktobris, 2016
Vieta: 
Bērzu iela 7 A/S Swedbank Aizkraukles filiāle konferenču zāle Aizkraukle
Nozare: 

Uzņēmēju tikšanās ir paredzēta.12.oktobrī , plkst. 10:00

Norises vieta: A/S Swedbank Aizkraukles filiālē, konferenču zālē (2.stāvā), Bērzu ielā 7 , Aizkrauklē.

Galvenie tikšanās laikā pārrunājamie jautājumi:

· Plānotie pasākumi novadā 2017.gadā - Aizkraukles pilsētai 50!!!!

· Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākuma

“Gada uzņēmējs Zemgalē 2016” nolikums;

· LIAA atbalsta programma Starptautiskās konkurētspējas veicināšanai;

u. c. aktuālie jautājumi

Kontaktinformācija: 
Valentīna Beča, tālr. 26158775, e-pasts: valentina.beca@llkc.lv; Ilona Kāgane, tālr. 26394302
Reģions filtram: