Lauksaimniecības nozaru sociālā dialoga komitejas darba grupa 6. novembrī 2018

Profesionālo lauksaimniecības organizāciju darba devēju grupas sanāksme (GEOPA-COPA) norisinājās 6. novembrī Briselē, kurā Latviju pārstāvēja ekspertes Agita Hauka un Agnese Hauka.

Sanāksmē skatītie jautājumi:

  1. Eiropas Komisijas iniciatīvas;
  2. EK Direktīva par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā;
  3. ES sociālās aizsardzības ietvars;
  4. Darba izmaksas lauksaimniecībā;
  5. Darba aizsardzība un drošība;
  6. Sociālā dialoga grupas darba plāns 2019. – 2020. gadam.

Vairāk par darba grupā diskutēto lasiet Agitas Haukas un Agneses Haukas atskaitē.

Papildus pielikumā skatīt atskaiti no EK sanāksmes par Sociālo apdrošināšanu ārvalstu sezonas strādniekiem lauksaimniecībā.

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.