Cerības uz piena tirgus atdzīvošanos

Lai arī ES valstīs piena iepirkuma cenas ir zemas – praktiski visur zem  pašizmaksas, tās ir stabilizējušās, daudzviet notikuši pat nelieli cenu kāpumi. Par piena tirgus situāciju spriests kārtējā COPA–COGECA Piena darba grupas sanāksmē, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve Silvija Dreijere.

Jaunākā informācija no ES dalībvalstu lauksaimnieku pārstāvjiem liecina, ka Vācijā cena ir palielinājusies par 1–2 centiem, un vidēji valstī tā ir 28 centi. Ir pārstrādātāji, kas maksā 30 centus, un ir vietas, kur cena ir tikai 24 centi. Piena ražošana ir saglabājusies pagājušā gada līmenī.  Somijā cena ir zema – vidēji 37–38 centi, bet 1,5 centus no cenas piemaksā kooperatīvi no savām rezervēm, bet arī kooperatīvu uzkrājumi sāk izsīkt. Pieaug piena ražošanas apjomi, lai saimniecības varētu nodrošināt naudas plūsmu.

Lietuvā oktobrī cena ir cēlusies par 1 centu un ir 21 cents, ražošanu saglabājot pagājušā gada līmenī. Par cenu, kaut nedaudz, bet kaimiņi ir gandarīti, jo tā beidzot ir augstāka par iepirkuma cenu Latvijā. Igaunijā ražošanas apjoma kritums šajā gadā ir viens no lielākajiem visā ES – par 4,6%, salīdzinot ar 2014. gadu. Samazinās arī govju skaits, un vidējā cena pašreiz ir 22 centi par piena kg. Polijā cena ir nedaudz kāpusi un sasniegusi 25 centus, bet ir reģioni, kur cena vēl arvien ir 20 centi. Ražošanas apjomi pienam ir palielinājušies par 2,2%, lai spētu nodrošināt ienākumu līmeni un nomaksāt rēķinus. Situāciju zemniekiem smagāku padara fakts, ka ir jāmaksā soda naudas par kvotu pārsniegšanu, kā arī vasaras sausums nav ļāvis visiem sagatavot rupjo lopbarību pietiekamā daudzumā.

Zviedrijā ražošanas izmaksas vēl arvien pārsniedz pašreizējo piena cenu, kas ir 31,7 centi, lai arī oktobrī tā palielinājās par 2%. Piena ražošanas apjomi ir samazinājušies par 0,2%. Dānijā 86% piena ražošanas saimniecību ir grūtības ar naudas plūsmu, lai arī piena ražošanas apjomi pēc kvotu atcelšanas ir palielinājušies par 3% un govju skaits palielinājies par 14 tūkstošiem. Piena cena pašreiz ir 30,3 centi. Daudzi zemnieki kārto dokumentāciju, lai kvotu soda naudas varētu nomaksāt trīs gadu laikā. Lielbritānijā 74% saimniecību strādā ar zaudējumiem, cena ir aptuveni 30 centi par kg. Ražošanas apjomi ir palielinājušies par 4%, bet daudzas saimniecības restrukturizējas. Francijā augustā cena pakāpās uz 33 centiem, bet tagad ir noslīdējusi atpakaļ uz 30 centiem. Šīs cenas nemaz nenosedz ražošanas izmaksas.

Pēc COPA–COGECA ekspertu atskaitēm informāciju sagatavoja LLKC Apgāda vadītāja Iveta Tomsone

UZZIŅA

•        COPA-COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimnieku organizācija ES dalībvalstu lauksaimnieku pārstāvjiem komunikācijā ar lauksaimniecības politikas veidotāju EK un citām starptautiskām institūcijām. COPA dibināta 1958. gadā, COGECA dibināta 1959. gadā, un no 1962. gada abas organizācijas strādā apvienoti.

•        COPA ir pārstāvētas 60 ES dalībvalstu lauksaimnieku NVO, un 36 partnerorganizācijas no Eiropas valstīm kā Islande, Norvēģija, Šveice.

•        COGECA pārstāv 38 lauksaimnieku nevalstiskās kooperatīvu organizācijas no ES dalībvalstīm, un partnerorganizācijas no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

•        COPA-COGECA biedru organizāciju intereses tiek aizstāvētas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.