Lauksaimniecības produktu kvalitātes un veicināšanas darba grupa 2014. gada 20.-21. novembrī Briselē

Eiropas Komisija šī gada jūlijā pieņēma lēmumu par Eiropas Komisijas Sociālā dialoga darba grupu reorganizāciju, un turpmāk darba grupas Lauksaimniecības produktu veicināšana un Kvalitātes nodrošināšana lauksaimniecībā būs apvienotas vienā darba grupā  -Lauksaimniecības produktu kvalitāte un veicināšana. Jaunās darba grupas sanāksmē Latviju pārstāvēja Edīte Strazdiņa.

Darba grupā skatītie jautājumi:

  • Atskats uz iepriekšējo darba grupu 12/06/2014;
  • Regula Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas kvalitātes shēmām;
  • Pārskats par diskusijām attiecībā uz kvalitātes shēmu vienkāršošanu;
  • Regula Nr. 1169/2011 noteikumi par informācijas norādīšanu patērētājiem;
  • Ģeogrāfisko norāžu aizsardzība nelauksaimniecības produktiem ES līmenī;
  • EK priekšlikumi attiecībā uz Oficiālajām Kontrolēm (Regulas Nr. 882/2004 pārskats) un sasaiste ar lauksaimniecības produktu un pārtikas kvalitātes shēmām;
  • u.c.

 Vairāk par darba grupā diskutēto lasiet Edītes Strazdiņas atskaitē.

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.