Pesticīdu atliekas ES pārtikā – maz

Kopumā 97% no ES ražotās pārtikas pesticīdu atlieku nav vispār, vai tās ir normas robežās, secināts nule kā publiskotajā gadskārtējā Eiropas Pārtikas drošības iestādes (EFSA) ziņojumā.

Secinājums radies, izanalizējot kopumā 83 tūkstošus pārtikas paraugu no visām 28 ES dalībvalstīm, kā arī Islandes un Norvēģijas. EFSA Pesticīdu pētniecības nodaļas vadītājs Hose Tarazona norādījis: “ES ražotāji, tāpat kā visus iepriekšējos gadus, turpina ievērot augstos pārtikas drošības standartus, kas nozīmē, ka ES turpina aizsargāt patērētājus, kontrolējot pesticīdu atlieku klātbūtni pārtikā.”

Galvenie secinājumi ir sekojoši:

  • 97% no analizētajiem paraugiem pesticīdu atliekvielu daudzums bija likumu robežās;
  • no šiem paraugiem 53,6% pesticīdu atliekvielu nebija, bet 43,4% tās konstatēja nelielos daudzumos, kas ir likumos atļautajās robežās;
  • tikai 1,6% paraugu pesticīdu atliekvielu daudzums pārsniedza normas; EFSA norāda, ka trešo valstu pārtikas paraugos normas pārsniegtas 6,5% gadījumu;
  • bērnu pārtikā atliekvielas nebija 91,8% paraugu;
  • savukārt 98,8% bioloģisko produktu atliekvielu nebija.

EFSA pētījums veikts, izmantojot dalībavalstu iesniegtos datus ar mērķi novērtēt, vai eiropiešu uzturā esošais pesticīdu atliekvielu daudzums apdraud veselību gan īstermiņā, gan ilgtermiņā (piemēram, izsauc hroniskas sasalimšanas). EFSA secinājusi – maz ticams, ka atliekvielu dauzums pārtikā var ietekmēt cilvēku veselību. Iestādes vadītājs norāda, ka jaunākajā pētījumā papildus vērtēti bioloģiskie produkti un zīdaiņu pārtika, īpaši pievēršot uzmanību glifosātiem. 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.