EK sola atbalstu sausuma skartajiem reģioniem

Lielākus platībmaksājumus avansā un atkāpes no zaļināšanas prasībām Eiropas Komisija piedāvā tiem ES reģioniem, kas šogad atkal saskaras ar pārmērīgu sausumu.

Jūlija beigās Eiropas Komisija pieņēma lēmumu, ka tajos reģionos, kur šovasar fiksēti pārmērīgi karstuma un sausuma viļņi, lauksaimniekiem līdz oktobra vidum varēs izmaksāt līdz 70% no viņu tiešajiem maksājumiem un 85% no lauku attīstības maksājumiem, lai uzlabotu naudas plūsmas situāciju.

Noteiktas arī atkāpes no atsevišķām “zaļināšanas” prasībām. Šīs atkāpes attieksies uz kultūru dažādošanu un ekoloģiski nozīmīgu apgabalu prasībām attiecībā uz zemi, kas atrodas papuvē. Tiek apsvērta arī citu veidu atkāpju pieņemšana no “zaļināšanas”, lai lauksaimniekiem nodrošinātu lielāku elastību lopbarības ražošanā.

Lauksaimniecības komisārs Fils  Hogans: “Eiropas Komisija turpina uzturēt ciešus kontaktus ar dalībvalstīm un novērtē situāciju uz vietas. Kā vienmēr, mēs esam gatavi palīdzēt sausuma skartajiem lauksaimniekiem.”

EK pastāvīgi ar satelītu palīdzību novērtē klimatisko situāciju Eiropas reģionos. ES Lauksaimniecības monitoringa MARS jaunākajā biļetenā (dati uz 20. jūliju) par ganību produktivitāti vēstīts, ka šovasar lielākie sausuma viļņi skāruši lielu daļu Spānijas, kā arī Centrāleiropu – daļu Vācijas, Beļģijas un Polijas dienvidu daļu. Baltijas valstu reģionā ganību produktivitāte novērtēta kā laba.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.