Augļu un dārzeņu darba grupa 2015. gada 2. septembrī Briselē

COPA-COGECA 2015. gada 2. septembrī organizēja Augļu un dārzeņu darba grupas ārkārtas sanāksmi. Darba grupā Latviju pārstāvēja Edīte Strazdiņa.

Pielikumā skatīt Edītes Strazdiņas atskaiti par darba grupā diskutēto saistībā ar pašreizējo situāciju augļu un dārzeņu tirgū, un turpmākajiem soļiem sektora stiprināšanā.

COPA/COGECA kategorija: 

Komentāri

Labdien!
Nākošās apspriedēs noteikti būtu jāuzsver sekojošais":
Eiropā praktiski visās valstīs novēro Globālā klimata izmaiņu nestās ietekmes uz lauku ražu, kas tika formulētas arī UNESCO klimatologu Vispasaules apspriedēs;
- pirmkārt, arvien biežāk novēro tās sevišķi retās Dabas akstremālās parādības, kuras agrākos gadsimtos novēroja 1 reizi 100 gados ( vectēvu pieredzes pārnese). Tagad šādas Dabas parādības var novērot 1 reizi 10 gados ( t.i. 10 reizes biežāk!);
- otrkārt, kjebkuras parastās klimata parādības Lielo Pārmaiņu laikā var kļūt dramatiski maksimālas, kuru līmenis kļūst graujošs vai iznīcinošs ražai, piemēram krusas apelsīnu lielumā, dziļas salnas vasaras laikā, ilgstoši sausuma periodi un ilgstoši lielu nokrišņu periodi, milzīgas vētras un orkāni.
- treškārt, nenormālās klimata kaprīzes var pārņemt plašas teritorijas, ko ievēros visā valstī, bet var būt šauri lokālas, ko Valsts līmenī parasti neievēro un tādejādi rodas nevienāda attieksnme pret nevainīgi citušiem lauksaimniekiem.
Ņemot vērā, ka liela daļa negatīvo klimata ietekmju Cēlonis ir Siltumnīcas efekta gāzu (SEG) uzkrāšanās Dabā no rūpnieciskās ražošanas un transporta, būtu pamatoti lauku ražas drošības un kompensācijas fondu veidot no maksājumiem par SEG izmešiem. Sevišķi atbalstāmas būtu ilggadīgo dārzkopības kultūru zaudējumi, jo šī nozare ievērojami daudz piesaista SEG.

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.