Žurnāla “Latvijas Lopkopis” decembra numurā

GalerijaPrint

Kādu atbalstu un ar kādiem nosacījumiem paredz Zemkopības ministrijas  sagatavotais Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskais plāns, par to žurnāla decembra izdevumā. Tiešajiem maksājumiem 2021.–2027. gada periodā pieejamais finansējums ir 2,475 miljardi eiro, no tiem ir paredzēts pārdalīt finansējumu lauku attīstībai 128,3 miljonu eiro apmērā. Līdz ar to pārejas periodā 2021. un 2022. gadā tiešajiem maksājumiem pieejamais finansējums ir 633,2 miljoni eiro, bet 2023.–2027. gadā – 1,714 miljardi eiro. Lauku attīstības atbalsta pasākumiem periodā no 2023. līdz 2027. gadam finansējums ir 765,5 miljoni eiro.

Žurnālā sniedzam ieskatu Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) izveidotās pētnieku grupas veiktajā pētījumā “Stratēģijas izstrāde noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā”. To var nosaukt par plānu Latvija piensaimniecības nozares glābšanai –argumentēts, loģisks, racionāls pamats, kā izmantot piensaimniecības nozari nacionālās bagātības vairošanai.

Rubrikā “Tavs konsultants” šoreiz rakstām par LLKC Lopkopības nodaļas konsultanti Lailu Plītu, kura sniedz saimniekiem atbalstu gan ganāmpulka snieguma uzlabošanā, gan lasa lekcijas, gan vada seminārus un apmāca citus konsultantus.

LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja un žurnāla nozaru redaktore Silvija Dreijere raksta par aktuālo siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju jautājumu – LLKC konsultantu organizētā pētījumā piecās Latvijas saimniecībās pierādījies, ka tas ir zem vidējā ES līmeņa.

Atskatu uz lopkopības demonstrējumu sezonu sadarbībā ar LLKC Lopkopības kompetenču centru sagatavojusi LLKC Apgāda redaktore Dace Millere. Aptaujātie saimnieki norāda, ka demonstrējumi ir progresīva un lietderīga izglītošanās forma.

Kādi ir rezultāti pētījumam, kurā augsne kukurūzai ielabota ar pelniem un kūtsmēsliem, raksta z/s “Andrupēni saimnieks, dr. silv. Andis Bārdulis un LVMI “Silava” pētniece, mg. chem. Dana Purviņa. Savukārt par jaunākajām atziņām skābbarības sagatavošanā un konservantu izmantošanā – LLKC Preiļu biroja lopkopības konsultanta Maira Ormaņa raksts.

Gaļas liellopu audzētājiem noderēs LLKC lopkopības konsultantes Daigas Baltiņas raksts par par vaislas buļļu aprūpi.

Aitkopjiem lietderīgs būs Latvijas Aitu audzētāju asociācijas sertificētās vērtētājas Dinas Avotiņas raksts par aitu šķirņu izvēli vaislas materiāla ieguvei.

LLKC ekonomikas konsultants Raivis Andersons izvērtējis olu ražošanas ekonomiku dažāda lieluma saimniecībās.

Pārstrādes rubrikā šoreiz ciemojamies pie SIA “Miesnieks” vadītāja Daiņa Reinsona Ventspils novada Ventavā, kura vadītais uzņēmums LLKC projekta “Novada Garša” ietvaros rīkotajā produktu konkursā šogad guva augstu novērtējumu.

Zirgkopjiem būs interestanti iepazīties, kā zirgus audzē Gunitas Berkmanes nodibinātajā biedrībā “Dārtes zirgi”, aprakstu sagatavojusi Dace Millere.

Kā ierasts, žurnālā nozares ziņas no Latvijas un ārzemēm, labas veselības uzturēšanas padomi, saimnieku aptauja, recepte un anekdotes.

Atgādinām, ka žurnālu “Latvijas Lopkopis” iespējams abonēt VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļās visā Latvijā, abonēšanas indekss – 2044, pasūtīšanu iespējams veikt arī elektroniski “Latvijas Pasts” mājaslapas elektroniskās abonēšanas sadaļā: https://abone.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/zurnali/2044/2022_gads/

Žurnālu var iegādāties arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos.

Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja   

Foto galerija: 

Pievienot komentāru