Notiks konference par bioloģisku un no antibiotikām brīvu cūkkopību

PielikumiPrint

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (iepriekš – Latvijas Lauksaimniecības universitāte) Jelgavā 16. septembrī norisināsies noslēguma konference projektam «Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem».

Konferences ietvaros Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) pētnieki iepazīstinās ar projekta laikā veikto cūku nobarošanas eksperimentu rezultātiem un sniegs ražošanas saimnieciskā izdevīguma salīdzinošo vērtējumu. Cūkgaļas ražotāji, kuru vidū būs SIA Ulbroka, SIA Ecoland, z/s Jurkas, dalīsies ar praktisko pieredzi bioloģiskajā cūku nobarošanā. Zinātnieki iepazīstinās ar projekta laikā izstrādāto bioloģiskās cūkgaļas kvalitātes standartu, kā arī ar rekomendācijām no antibiotikām brīvai cūkkopībai. Mazumtirdzniecības uzņēmuma Skai Baltija pārstāvis stāstīs par praktisko pieredzi biocūkgaļas tirdzniecībā. Ar bioloģisko cūku selekcijas kritērijiem iepazīstinās eksperts no SIA Cūku ciltsdarba centrs.

Par ārvalstu cūkkopju pieredzi darbā bez antibiotiku izmantošanas stāstīs veterinārijas eksperte no Nīderlandes Kariena Kendersa. Savukārt ar praktisko pieredzi bio cūkkopībā Ukrainā iepazīstinās speciālists Tomass Brunners.

Konferencē aplūkotie temati pašlaik nozarē ir sevišķi aktuāli, norāda kooperatīvās sabiedrības Latvijas Cūku audzētāju asociācija (LCAA) vadītāja Dzintra Lejniece. «Ja runājam par Latvijas patērētāju nodrošinājumu ar pārtiku, tad ļoti svarīga ir tādu barības līdzekļu pieejamība cūkkopjiem, kas ir no pašmāju izejvielām. Šis temats bija pētnieku un lauksaimnieku uzmanības centrā šī projekta  gaitā. Tāpat Eiropā ļoti aktuāls virziens ir bioloģiskā cūkkopība kā ražošanas metode. To pašu var teikt par cūkkopību bez antibiotikām, kas ir īpaši nozīmīga, ņemot vērā Eiropas Komisijas izstrādāto antimikrobiālās rezistences apkarošanas rīcības plānu, lai mazinātu tās rašanos un izplatīšanos,» skaidro Dz. Lejniece.

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt konkurētspējīgu cūkkopību Latvijā, kuras viens no nišas produktiem ar augstu pievienoto vērtību ir bioloģiski audzēta cūkgaļa, atzīmē LCAA vadītāja. «Būtiski, ka projekta noslēguma konferences lektori katrs pārzina savu specifisko jomu un spēs dalīties gan ar praktisko pieredzi no citu valstu audzētājiem un jomas profesionāļiem, gan arī to zinātnieku un praktiķu pieredzi, kas piedalījās pētījumos un eksperimentos,» atzīmē Dz. Lejniece.

Pēc AREI datiem, 73% aptaujāto pircēju atzinuši, ka, iegādājoties cūkgaļu, vēlas redzēt marķējumu par paaugstinātām dzīvnieku labturības un vides prasībām. Neskatoties uz to, Latvijā biocūkgaļas ražošana ir tikai sākumstadijā – ražotāju ir maz, bio cūku kopskaits – neliels. Bioloģisko cūku īpatsvars pašlaik veido vien 0,6% no kopējā cūku skaita valstī, savukārt bioloģiskā cūkgaļa – tikai ap 0,13% no kopējā saražotā cūkgaļas daudzuma Vienlaikus bioloģiskās pārtikas tirgus kopumā Latvijā strauji attīstās, atsaucoties globālajām tirgus tendencēm. Tikmēr citās ES valstīs bioloģiskās cūkkopības nozare attīstījusies ievērojami labāk.

Projekta «Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem» mērķis ir Latvijā attīstīt ilgtspējīgu, kopējā Eiropas Savienības gaļas tirgū konkurētspējīgu cūkkopību, kas balstīta uz Latvijā inovatīvām metodēm – no antibiotikām brīvu cūku audzēšanas sistēmu, cūku audzēšanu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā ar atbilstīgu nozares gala produktu virzību tirgū un datorizētu fermas vadības rīku, kas salāgots ar selekcijas datu uzskaites sistēmu.

Projektu īsteno kooperatīvā sabiedrība Latvijas Cūku audzētāju asociācija, sadarbības partneri: biedrība Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Agroresursu un ekonomikas institūts, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, SIA Cūku ciltsdarba centrs, SIA Agrosels, SIA Ulbroka, SIA Ecoland Latvia, z/s Jurkas, SIA SKAI Baltija, SIA PF Vecauce.

 Informāciju sagatavoja: Raivis Bahšteins, projekta komunikācijas vadītājs

Tālr. 29495001, e-pasts raivis@ekoprodukti.lv 

 Plašāka informācija: Dzintra Lejniece, Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja

Tālr. 29431908, e-pasts lcaa@inbox.lv

 

Pievienot komentāru