Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēma AKIS

PielikumiPrint

Lai gūtu plašāku ieskatu par ieguvumiem, ko sniedz Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēma (Agricultural Knowledge and Innovation Systems) jeb AKIS, Valsts Lauku tīkls 23. septembrī aicina uz tiešsaistes konferenci.

Konference “Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēma AKIS” norisināsies no pulksten 11.00 līdz 13.00 tiešsaistes platformā www.laukutikls.lv, kā arī LLKC Facebook profilā.

AKIS galvenais mērķis un uzdevums ir panākt ciešu sadarbību kā starp lauksaimniekiem un zinātniekiem, tā publisko un privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām, kas ļautu rast jēgpilnus un praktiski pielietojamus risinājumus lauksaimniecības zināšanu un inovāciju pieejamībā un izmantošanā.

Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: “Aizvien jaunas zināšanas un inovācijas ir tas būtiskais pamats, kas nepieciešams sekmīgai, dabai draudzīgai un ilgtspējīgai lauksaimniecībai. Lai to nodrošinātu, būtiska ir visu iesaistīto pušu – zemnieku, mežsaimnieku, konsultantu, nevalstisko organizāciju – savstarpēja zināšanu apmaiņa un pielietojums praksē. Tādēļ aicinām piedalīties konferencē un būt aktīviem vajadzību, ideju un risinājumu apzināšanā.”

AKIS sistēmu iespējas atklās Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone, savukārt paneļdiskusijā par AKIS sistēmas vajadzībām un nepieciešamajiem risinājumiem diskutēs kā paši zemnieki un ražotāji, tā zinātnieki un pētnieki. Savā pieredzē un ieguvumos par dalību Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) projektos dalīsies ZS “Gretes” saimnieks Vents Aperāns. AS “Jaunpils piens” valdes loceklis Jānis Bērtulsons stāstīs par problēmām zināšanu un inovāciju jomā uzņēmumā. Uzņēmums “CERERA SOLUTION” iepazīstinās ar EIP projektā tapušu inovatīvu tehnoloģiju ērcīšu novēršanai graudos.

Nākamajā ES plānošanas periodā Kopējās lauksaimniecības politikā galvenais uzsvars likts uz zināšanu apmaiņas veicināšu, inovācijām un digitalizāciju lauksaimniecībā un lauku apvidos. Tādēļ uzaicinātie konferences dalībnieki tās otrajā daļā no plkst. 13.00 Zoom darba grupās varēs izteikt savus ierosinājumus, kas darāms sistēmas pilnveidei, un ieguvumiem, ko vēlētos saņemt, kā arī darīt zināmu savu gatavību iesaistīties.

Svarīgi: Darba grupas būs pieejama tikai aicinātiem dalībniekiem. Ja esat ieinteresēts un vēlaties izteikt savu viedokli kādā no darba grupām, lūgums līdz 15. septembrim sazināties ar Aivu Saulīti-Liniņu,rakstot uz e-pastu: aiva.saulite@llkc.lv vai zvanot 26592103.

Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Berziņa
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Komentāri

Pievienot komentāru