Lauku diena AREI Stendes pētniecības centrā

Datums: 
3. Jūlijs, 2024
Vieta: 
Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Stendes pētniecības centrs (SPC)

Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra Lauka dienas

“Kultūraugi, šķirnes, tehnoloģijas un inovācijas – pētījumi un demonstrējumi 2024”  darba kārtība

LAP programmas 2014.-2020. pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma reģistrācijas Nr. 10.2.1-20/22/P26 (10.lote); 10.2.1-20/22/P25 (11.lote); 10.2.1-20/22/P27 (13.lote); 10.2.1-20/22/P23 (8.lote); 10.2.1-20/22/P9(9.lote); 10.2.1-20/22/P13 (10.lote)

Demonstrējuma tēma (daļa):

„Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle”, 10.lote, Nr.22-00-A00102-000011, 10.2.1-20/22/P26, ID Nr.2022/11_ELFLA;

„Koksnes pelnu efektivitāte augsnes pH līmeņa regulēšanai laukaugiem un salīdzinājums ar citiem kaļķošanas materiāliem”, 8.lote, Nr. 22-00-A00102-000015, 10.2.1-20/22/P23, ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA;

„Latvijā selekcionēto kviešu, rudzu un tritikāles jauno šķirņu un perspektīvo līniju demonstrējums dažādos Latvijas reģionos, izmantojot divus sējas veidus„  11.lote,  Nr.22-00-A00102-000012, 10.2.1-20/22/P25, ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA;

„Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražu un tās kvalitāti”, 9.lote, Nr.22-00-A00102-000001, 10.2.1-20/22/P9, ID Nr.ZM/2021/25_ELFLA;

„Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu Latvijā izveidotu kartupeļu šķirņu un tehnoloģiju (stādīšanas attāluma un sēklu diedzēšanas) demonstrējums dažādos Latvijas reģionos", 10.lote, Nr. 22-00-A00102-000002, 10.2.1-20/22/P13, ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA;

„Dažādu sugu labību un pākšaugu maisījumu, t.sk. Latvijā selekcionētu šķirņu vai perspektīva selekcijas materiāla, izmantošana zaļmēslojuma papuvēs un ietekme uz pēckultūrauga - ziemas kviešu - ražu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā”,13.lote, Nr.22-00-A00102-000013, 10.2.1-20/22/P27, ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA

 

Norises vieta: Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI)  Stendes pētniecības centrs (SPC)

Datums: 2024.gada 3.jūlijs

 

Laika grafiks

 

Integrētās audzēšanas sistēmā

Laiks

Tēma

Projekta vadītāja un lektora vārds, uzvārds

11.45-12.00

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle”, 10.lote, 10.2.1-20/22/P26, ID Nr.2022/11_ELFLA

Inga Jansone, Dr.agr., AREI SPC Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece

13.30-13.45

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražu un tās kvalitāti”, 9.lote, 10.2.1-20/22/P9, ID Nr.ZM/2021/25_ELFLA

 

Proj. vad. Līvija Zariņa, Dr.agr., AREI PPC Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece;

Solveiga Maļecka, Mg. lauks., AREI SPC Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas pētniece

13.45.-14.00

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Latvijā selekcionēto kviešu, rudzu un tritikāles jauno šķirņu un perspektīvo līniju demonstrējums dažādos Latvijas reģionos, izmantojot divus sējas veidus„  11.lote, 10.2.1-20/22/P25, ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA

Solveiga Maļecka, Mg. lauks., AREI SPC Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas pētniece

14.00-14.15

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Koksnes pelnu efektivitāte augsnes pH līmeņa regulēšanai laukaugiem un salīdzinājums ar citiem kaļķošanas materiāliem”, 8.lote, 10.2.1-20/22/P23, ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA

 

Anda Rūtenberga-Āva, Mg.lauks., LBTU LPTF Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas centra vadītāja;

Solveiga Maļecka, Mg. lauks., AREI SPC Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas pētniece

 

Bioloģiskajā audzēšanas sistēmā

Laiks

Tēma

Projekta vadītāja un lektora

vārds, uzvārds

12.30-12.45

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu Latvijā izveidotu kartupeļu šķirņu un tehnoloģiju (stādīšanas attāluma un sēklu diedzēšanas) demonstrējums dažādos Latvijas reģionos",10.lote, 10.2.1-20/22/P13, ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA

Proj. vad. Dace Piliksere,       Mg. geogr., AREI PPC Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas pētniece;

Lidija Vojevoda, Mg. lauks., AREI SPC Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas pētniece

11.30-11.45

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Dažādu sugu labību un pākšaugu maisījumu, t.sk. Latvijā selekcionētu šķirņu vai perspektīva selekcijas materiāla, izmantošana zaļmēslojuma papuvēs un ietekme uz pēckultūrauga - ziemas kviešu - ražu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā”, 13.lote, 10.2.1-20/22/P27, ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA

Inga Jansone, Dr.agr., AREI SPC Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece

 

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti AREI publicitātei

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kontaktinformācija: 
www.arei.lv
Pielikums: 
Reģions filtram: