08., 10., 17.04 | LLKC Liepājas birojs | GRAUDKOPĪBA | Apmācības "Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)"

Datums: 
8. Aprīlis, 2024 līdz 17. Aprīlis, 2024
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepājas birojs

LLKC Liepājas konsultāciju birojs aicina uz ES apmaksātām apmācībā “Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)(graudkopība). Grupas nr. LLKC13Lp06-M.

Plānotās mācību dienas, laiki un veids*:
(1) 08.04.2024 plkst. 9:30 - 12:45 Tiešsaiste ZOOM vidē
(2) 10.04.2024 plkst. 9:30 - 12.45 Tiešsaiste ZOOM vidē
(3) 17.04.2024 plkst. 9.00 - 16:00 klātienē Dunalkas, Tadaiķu, Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads. Norises vieta tiks precizēta.
* Obligāts apmeklējums (dalība) visās mācību dienās.

Mācību tematika:
*Lauksaimniecības darbības izraisītais piesārņojums, to ierobežošanas pasākumi, normatīvo aktu prasības, zaļās joslas.
*Kultūraugu mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas samazināšanas iespējas, plāna sastādīšana.
*Sējumu struktūra, augsnes agroķīmiskā izpēte.
* Augsnes apstrādes paņēmieni.
*Saimniecībā veikto ūdens un augsnes aizsardzības pasākumu novērtējums.
*Ieteikumi ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma.

Lektori:
• Ilze Skudra (LLKC centrs augkopības konsultante ),
• Andris Skudra (LLKC centrs augkopības konsultants),
• Mārtiņš Pružinskis (LLKC Liepājas biroja augkopības konsultants).

Noslēgumā saņemsiet apliecinājumu par 16 mācību stundu apguvi. Apmācības ir piemērotas kvalifikācijas celšanai lauksaimniecībā, kas nepieciešama eko shēmu saistību izpildei.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības / meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi vai saimniecību darbinieki, ganāmpulku īpašnieki, mākslīgās apsēklošanas tehniķi utt.

Pieteikšanās, aizpildot reģistrācijas veidlapu saitē -> https://ej.uz/apmacibas_Liepaja

Pieteikšanās ir obligāta.
Dalībnieku skaits vienā grupā ir ierobežots. Ja būs nepieciešams, tad noteikti izvērtēsim iespēju rīkot noteiktas apmācības atkārtoti vai rīkot jaunas grupas citās tēmās. Pēc pieteikuma saņemšanas ar katru mācību dalībnieku individuāli sazināsimies.

Sīkāka informācija, tehniskais atbalsts un pieteikšanās: Aiva Kasparoviča (tālr. 26263682, e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv).

Pateicamies, ka izvēlējāties LLKC par savu partneri jaunu zināšanu apguvē!

Aktuālai informācijai sekojat Facebook mājas lapā - https://www.facebook.com/LLKCLiepaja

#LLKCLiepaja

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos

Kontaktinformācija: 
Aiva Kasparoviča (t.26263682, e-pasts:aiva.kasparovica@llkc.lv)
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: