25. un 27. 03.2024.| Aizkraukle| Mācības "Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)"

Datums: 
25. Marts, 2024 līdz 27. Marts, 2024
Vieta: 
LLKC Aizkraukles KB ZOOM platforma

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina uz 16 h mācībām “Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai “(t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)

Programmā:
• Lauksaimniecības darbības izraisītais piesārņojums, to ierobežošanas pasākumi, normatīvo aktu prasības, zaļās joslas;
• Sējumu struktūra, augsnes agroķīmiskā izpēte;
• Kultūraugu mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas samazināšanas iespējas, plāna sastādīšana;
• Augsnes apstrādes paņēmieni;
• Saimniecībā veikto ūdens un augsnes aizsardzības pasākumu novērtējums;
• Ieteikumi ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma.

25. martā 09.30-16:00 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
27. martā 09.30-16:00 praktiskās nodarbības Z/S “Jauntiltnieki” un SIA I.F. AGRAR

Obligāti jāpiedalās abās mācību dienās!

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupā – ierobežots.

Lektori:
• LLKC Augkopības konsultante Ilze Skudra
• LLKC Augkopības konsultants Andris Skudra

Pēc mācībām katram dalībniekam tiks izsniegts apliecinājums, kas piemērots vairākiem intervenču pasākumiem, kam apgūto stundu skaits un saturs ir atbilstošs (Vidi saudzējoša dārzkopība; Zaļās joslas; Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība; biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām).
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, vai ganāmpulku īpašnieki.

Pieteikšanās līdz 21. martam, aizpildot reģistrācijas formu:

https://forms.gle/Lo3WZPRjUWdW7jRh7

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi ( 15 minūtes pirms mācību sākuma).

Papildus kontaktinformācija:
Madara.vevere@llkc.lv; tālr. 22431941
Valentina.beca@llkc.lv; 26158775

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Madara Vēvere, tālr. 22431941, madara.vevere@llkc.lv; Valentīna Beča, tālr. 26158775, valentina.beca@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: